Prehlásenie o ochrane súkromia

1.   Všeobecné informácie

Pod webové stránky spoločnosti Hoval Group (ďalej len „webové stránky Hoval“) patria firemné webové stránky, webové stránky dcérskych spoločností Hoval, distribučných partnerov Hoval či iné webové stránky prevádzkované pod značkou Hoval. Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (ďalej len „Hoval“), v spolupráci s dcérskymi spoločnosťami a distribučnými partnermi Hoval.

Dotazy týkajúce sa Smerníc o ochrane osobných je možné posielať e-mailom na adresu info@hoval.com. Všeobecné dotazy týkajúce sa produktov a služieb skupiny Hoval je možné posielať aj priamo na konkrétne kontaktné adresy národných spoločností Hoval, ktoré je možné nájsť na príslušných webových stránkach.

Hoval si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto Smernice o ochrane osobných údajov zmeniť, pričom aktuálna verzia smerníc vstupuje v platnosť v deň ich zmeny, ak nie je rozhodnuté inak.

Prístupom na webové stránky Hoval, hlavne použitím informácií a služieb z webových stránok Hoval a ich spracovaním potvrdzujete, že ste tieto podmienky čítali a pochopili, a vyjadrujete tak svoj súhlas s tým, že ste týmito podmienkami viazaný a že budete jednať v súlade s nižšie uvedenými politikami.

2. Údaje zákazníkov/štandardy zabezpečenie

Pri každej vašej návšteve našich webových stránok ukladáme určité informacie. Pri registrácii služieb alebo pri prihlásení do systému poskytujete vaše určité údaje, napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu, užívateľské heslá, oblasti záujmu atď. Iné (neosobné) údaje, ako sú napr. IP adresy, sú ukladané v spojení s technickými postupmi. Pokiaľ využívate určité služby, pri objednávaní tovaru či služieb alebo v prípade, že s nami naviažete priamy kontakt, môžete poskytovať i iné údaje.

Hoval aplikuje na webové stránky Hoval bezpečnostné štandardy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Ničmenej ani tak nie je možné úplne vylúčiť neoprávnený prístup tretích strán k údajom a ich zneužitiu; Hoval nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto incidenty.

3. Užívanie a poskytnutie údajov

Vaše údaje spracuvávame pre účely poskytovania našich služieb, udržiavanie vztahov so zákazníkmi a pre účely vývoja a konfigurácie nášho portfólia produktov a služieb. Preto používame príslušný software (mimo iného monitorovanie automatických predajných programov).

Hoval zaručuje, že bez vašeho predchádzajúceho súhlasu nebudú vaše osobné údaje predané, vymenené či zapožičané, ani nebudú žiadnym jiným spôsobom sprístupnené tretím stranám. Ak existujú zákonné predpoklady a orgány verejnej moci požiadajú spoločnosť Hoval o poskytnutie údajov, potom je spoločnosť Hoval oprávnená takéto údaje poskytnúť.

Svojim podpisom, prihlásením a/alebo používaním našich produktov či služieb na našich webových stránkach vyjadrujete súhlas s tým, že zhromažďujeme a používame také údaje, a uďeľujete nám oprávnenie spracovávať vaše údaje pre marketingové účely spoločnosti Hoval. Svoj súhlas môžete kdykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného našemu oddeleniu zákazníckych služieb na e-mailovou adresu info@hoval.com a/alebo môžete na rovnakú adresu zaslať žiadosť o informáciu o obsahu, pôvode a účelu použitia vašich osobných údajov. Táto služba je bezplatná. 

4. Použitie súboru cookie 

Naše webové stránky využívajú súbory cookie, tj. údaje webového servera, ktoré sa ukladajú do súboru na lokálnom počítači a ktoré identifikujú užívateľa, ktorý pracuje na určitom počítači a používa sieť Internet; súbory cookie môžu ukladať informácie o tom, ako sa daný užívateľ pohybuje na sieti Internet, v dôsledku čeho môžu byť medzi dvomi návštevami na danom webovom serveri dočasne uložené predchádzajúce aktivity, ktoré sú relevantné pre určitý webový server. Súbor cookie môže byť použitý k prispôsobeniu HTML stránok potrebám daného užívateľa. Prehliadač, ktorý užívateľ používa na svojom počítači, je možné nastaviť tak, aby súbory cookie zakázal. Je však nutné uvedomiť si, že v niektorých prípadoch môže mať zakázanie súborov cookie za následok obmedzenie určitých funkcií alebo služieb na webových stránkach.

5. Prehlášenie o ochrane osobných údajov pre užívanie služby Google Universal Analytics a Google Remarketing

Hoval využíva pre webové stránky Hoval webovú analytickú službu Google Universal Analytics a službu Google Remarketing od spoločnosti Google, Inc. (ďalej len „Google”). Google Analytics využívá súbory „cookie” (viď článok 4), čo sú textové súbory uložené na vašom počítači, ktoré webovému serveru pomáhajú analyzovať, akým zpôsobom užívatelia používajú webový server. Spoločnosť Google informácie generované súborom cookie o užívaní webového servera (vrátane vašej IP adresy) prenesie a uloží na servery v Spojených štátoch. Hoval aktivovala funkciu pre IP anonymizáciu (Maskovanie IP adries). Google oreže/anonymizuje posledný oktet IP adresy pre užívateľov z členských štátov Európskej únie a rovnako pre užívateľov z iných krajín, ktoré sú stranami Dohody o vytvorení Europského hospodárskeho priestoru.
Iba vo výnimočných prípadoch je na servery spoločnosti Google v USA odosielaná úplná IP adresa, ktorá je následne skrátená.
Spoločnosť Google použije tieto informácie menom poskytovateľa webového servera pre účely vyhodnotenia, akým spôsobom užívate webové stránky, k zostaveniu štatistík aktivít na webových stránkach pre prevádzkovateľa webových stránok a k poskytovaniu iných služieb vzťahujúcich sa k aktivitám na webových stránkach a k využívaniu siete Internet pre prevádzkovateľa webových stránok.
Google nebude vašu IP adresu spojovať so žiadnymi inými údajmi, ktoré má v držbe.

Máte právo odmietnuť používanie súboru cookie. To učiníte tak, že v rámci svojho prehliadača vyberiete príslušné nastavenie. Majte však na pamäti, že pokiaľ to učiníte, možno nebudete schopný využívať plnú funkčnosť tohoto webového servera.
Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní a užívaní údajov (ako sú súbory cookie a IP adresy) prostredníctvom stiahnutia a inštalácie pluginu pre prehliadač, ktorý je k dispozícii na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Ďalšie informácie o podmienkach týkajúcich sa užívania osobných údajov a ochrany súkromia nájdete na adrese: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html; https://www.google.de/intl/en_uk/policies/; https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

Okrem toho využívame službu Google Universal Analytics ku spracovaniu údajov zo služby AdWords a súbory cookie služby DoubleClick pre štatistické účely. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, môžete túto voľbu zablokovať prostredníctvom použitia funkcie pre nastavenia viditeľnosti údajov: (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en)

6. Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre užívanie Google +1

Tlačítko Google +1 je spôsob, ako verejne zdieľať informácie so svetom. Tlačítko Google +1 pomáha vám i iným osobám získať personalizované informácie od Google a od partnerov. Vaše tlačítko Google +1 sa môže ostatným javiť ako anotácia s menom a fotografiou z vášho profilu zaregistrovaného v rámci služieb Google (ako napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo na vašom profile na Google) alebo kdekoľvek inde na webových stránkach a reklamách na sieti Internet.
Google zaznamenáva informácie o vašej aktivite Google +1, aby vám i ostatným užívateľom zabezpečil lepšiu prácu so službami Googlu. Ak chcete používať tlačítko Google +1, musíte mať verejný profil na Googlu, ktorý je viditeľný pre verejnosť, čo zahrňuje minimálne meno, ktoré ste si pre profil zvolili. Toto meno sa bude používať naprieč službami Googlu a v niektorých prípadoch môže nahradiť iné meno, ktoré ste použili pri zdieľaní obsahu na základe vášho účtu Google. Google môže vašu identitu z profilu na Googlu zobraziť osobám, ktoré majú vašu e-mailovú adresu alebo iné identifikačné údaje.

Okrem vyššie uvedeného, využívá Google +1 údaje, ktoré ste poskytli, v súlade s príslušnými politikami ochrany súkromia, ako sú uvedené na adrese https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Google môže vydať súhrné štatistiky aktivít užívateľa v rámci Google +1 a preniesť tieto informácie na užívateľa a partnerov ako sú vydavatelia, inzerenti alebo napojené webové servery.

7. Prehlásenie o ochrane súkromia pre užívanie pluginov Facebook (tlačítko Pači sa mi) a pre službu Remarketing

Naše webové stránky využívajú pluginy sociálnych sietí (ďalej len „pluginy“) a remarketingové značky poskytované sociálnou sieťou facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Pluginy sú identifikované prostredníctvom loga Facebooku alebo tlačítkom „Páči sa mi“ (ďalej len „tlačítko Páči sa mi“) na našich webových stránkach. Prehľad pluginov sociálnej siete Facebook je k dispozícii na adrese: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Ak z našich webových stránok vyvoláte stránku obsahujúcu plugin tohoto typu, vytvorí sa priame spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi Facebooku. Facebook prenesie obsah pluginov priamo do vášho prehliadača a vloží ho na webovú stránku. V prípade prístupu k pluginu je Facebook informovaný o skutočnosti, že ste na našich webových stránkach vyvolali príslušnú stránku. Pokiaľ jste prihlásený k Facebooku, vaša návšteva môže byť prepojená s vašim účtom na Facebooku. V prípade vašej interakcie s pluginmi (napríklad kliknutí na tlačítko „Páči sa mi“) alebo v prípade zadania nejakého komentára sa príslušná informácia prenesie priamo z vášho prehliadača na Facebook a ten ho uloží. Dôvod pre zabezpečenie údajov, rozsah zabezpečených údajov, informácie o tom, akým spôsobom sú údaje sociálnej siete Facebook spracovávané a používané, a rovnako vaše práva v tomto ohľade a voľby umožňujúce nastavenia pre ochranu vášho súkromia, nájdete na stránke Facebooku týkajúce sa ochrany súkromia (www.facebook.com/policy.php). Pokiaľ si neprajete, aby o vás Facebook prostredníctvom našich webových stránok zhromažďoval údaje, musíte sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť alebo musíte zablokovať pluginy Facebooku prostredníctvom inštalácie doplnkov pre váš prehliadač (ako je napríklad  „Facebook Blocker“).

8. Spravodaj

Na našich webových stránkach ponúkame spravodaj, ktorého odber si môžete zaregistrovať. Registráciou odberu spravodaja vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vašu e-mailovú adresu uložíme do našej databáze a že vám budeme zasielať spravodaj. Vaša e-mailová adresa bude použitá výhradne pre účely zasielania našeho spravodaja alebo pre účely, s ktorými vyjadríte súhlas. Odber spravodaja môžete kdykoľvek zrušiť prostredníctvom príslušného odkazu uvedeného priamo v spravodaji alebo zaslaním žiadosti o zrušenie odberu na e-mailovou adresu info@hoval.com.

Copyright 2015 - Hoval Aktiengesellschaft

Naposledy aktualizované 21. 4. 2015
 
Zatvoriť

Viacej informácií


Cookies

Cookie je krátky text, ktorý navštívená stránka odosiela do vášho prehliadača. To stránke umožňuje zapamätať si informácie o vašej návštěve (napr. vaše jazykové a iné preferencie) a pri ďalšej návštěvw sa na ich základe správať už viac užívateľsky prívetivejšie. Obecne cookies majú svoj význam; bez nich by bol web podstatne menej príjemným prostredím.


Podmienky používania

Právne ustanovenia

Cookies nám pomáhajú poskytovať vám služby - prosím povoľte ich používanie.