Decentralizované riešenia
Maximálna flexibilita

Vďaka použitiu viacerých zariadení je systém extrémne prevádzkovo bezpečný a prispôsobiteľný rôznym prevádzkovým podmienkam.

Patentovaná distribúcia vzduchu

Air-Injector zabezpečuje optimálnu distribúciu vzduchu pri meniacich sa prevádzkových podmienkach a zabraňuje vzniku prievanu v pobytových priestoroch. Je určený pre výšku výfuku od 4 m do 25 m.

Patentovaná distribúcia vzduchu

Bez potrubia

Zariadenia klimatizácie hál vyfukujú privádzaný vzduch priamo do priestoru, nie sú potrebné žiadne potrubia. To prináša výhody v rámci priestorových požiadaviek, hygieny a efektívnosti.

Presná regulácia

Jednotlivé klimatizačné zariadenia si individuálne regulované a zónovo riadené. Tak sa systém flexibilne prispôsobý lokálnym požiadavkám.

Decentralizované riešenia

Maximálna flexibilita

Systém klimatizácie Hoval tvorí príjemné prostredie vo veľkých vnútorných priestoroch a zároveň minimalizuje spotrebu energie. Na rozdiel od centralizovaných systémov má modulárnu štruktúru, v ktorej jeden systém obsahuje viac jednotiek, prípade aj rôznych typov. Tým je zaručená maximálna flexibilita vo všetkých fázach plánovania, inštalácie a údržby

Prevádzkové úspory
Vysoká účinnosť distribúcie vzduchu znižuje prevádzkové náklady
Riešenie na mieru pre každé veľké priestory
Dodané s prípravou k prepojeniu s integrovanými ovládacími prvkami.

Hygienické, bez rozvodov potrubia

Systémy vetrania a úpravy vzdchu sú inštalované pod strop alebo do strechy pre distribúciu vzduchu do celého interiéru. Privádzajú vzduch priamo do vnútorného priestoru bez nutnosti potrubných rozvodov vzduchu. To je výhodné z hľadiska priestorových požiadaviek, hygieny a účinnosti.

Patentovaná distribúcia vzduchu

Vzduchotechnické systémy Hoval sú jedinečné v úspore energie. Odstraňujú teplotné vrstvenie vo vnútornom priestore a udržujú tepelné straty cez strechu na minime. Vďaka ich vysokej účinnosti je potrebné menšie množstvo vzduchu k cirkulácii a úprave, šetria elektrickú energiu a znižujú potrebu vykurovania

 
Zatvoriť

Viacej informácií


Cookies

Cookie je krátky text, ktorý navštívená stránka odosiela do vášho prehliadača. To stránke umožňuje zapamätať si informácie o vašej návštěve (napr. vaše jazykové a iné preferencie) a pri ďalšej návštěvw sa na ich základe správať už viac užívateľsky prívetivejšie. Obecne cookies majú svoj význam; bez nich by bol web podstatne menej príjemným prostredím.


Podmienky používania

Právne ustanovenia

Cookies nám pomáhajú poskytovať vám služby - prosím povoľte ich používanie.