História Hoval

Kronika značky Hoval

Všetko začalo multifunkčným sporákom - okrem varenia umožňoval i vykurovanie. Hoval tak prvýkrát uskutočnil svoju víziu - maximálne využitie energie v jednom systéme. Z inšpirácie touto geniálne jednoduchou myšlienkou vychádzajú ďalšie, stále sofistikovanejšie vykurovacie zariadenia pre rôzne energetické médiá; čoskoro sa k nim pridali aj zariadenia pre vetranie a chladenie.

1932
1942
1945
1946
1953
1955
1957
1957 - 1967
1960
1967
1967
1968
1970
1976
1979
1982
1984
1987
1993
1994
1999
2001
2001 - 2004
2004
2005
2006
2006 - 2008
2007
2008
2010

1932

Gustav Ospelt získáva licenciu na výrobu vykurovacích zariadení

1942

Bol položený "základný kameň": z jednoduchej kuchynskej rúry vznikla kombinácia sporáku a ústredného vykurovania. Gustav Ospelt si svoju myšlienku nechal patentovať, pritom získal aj prvý certifikát o vysokej účinnosti od EMPA (švajčiarske Federálne laboratóriá pre materiálové skúšky a výskum)

1945

Registrácia obchodnej značky "Hoval" - ide o skratku pre "Heizapparatebau Ospelt Vaduz Liechtenstein"

1946

Prvá expanzia za hranice Lichtenštajnska - založenie dcérskych firiem v Rakúsku a Švajčiarsku

1953

"Raketa" - priliehavé meno pre revolučný kotol s integrovaným ohrievačom vody, prvý na európskom trhu.

1955

Licenčná zmluva s oceliarňami Friedrich Kupp pre výrobu ocelových kotlov vedie ku rýchlemu rastu firmy aj k otvorení nemeckého trhu.

1957

Otvorenie výrobného závodu "Neugut" v priemyselnej zóne Vaduzu, neskoršieho hlavného sídla dnešnej skupiny Hoval.

1957 - 1967

Vznikajú ďalšie pobočky (Veľká Británia, Taliansko) a uzatvárajú sa ďalšie prinosné licenčné zmluvy.

1960

Prvý kompaktný kombinovaný kotol s oddelenou spaľovaciou komorou pre plynné, kvapalné aj pevné palivá - v 8 verziach

1967

Prvý vysokovýkonný ohrievač Modul-plus; toto zariadenie, zaručujúce komfortný a hygienický ohrev vody s mimoriadnym výkonom, sa úspešne vyrába a predáva dodnes.

1967

Hoval oslavuje významné jubileum: výrobný závod vo Vaduze opúšťa kotol s poradovým číslom 100 000. Vtedy bolo po Európe inštalovaných už 350 000 zariadení Hoval.

1968

Hoval registruje svoj prvý patent v oboru teplosmenných plôch zvaný "Fischgratrohr" - trubica "rybia kosť", umožňujúca mimoriadne efektívny prestup tepla.  Ďalšie patenty v tejto oblasti nasledovali v rokoch 1972 a 1979.

1970

Rozšírenie palety produktov o zariadenia pre priemyselné vetranie a hliníkový doskový tepelný výmeník so schopnosťou spätného získavania tepla pre vetracie zariadenia

1976

Na trh boli uvedené decentrálne vetracie jednotky pre priemyselné haly, vybavené spätným získavaním tepla. Aplikácia týchto jednotiek umožnila zníženie spotreby tepelnej energie až o 60 percent

 

1979

Ohlásený celosvetový patent: samočistiace termolytické teplosmenné plochy; boli použité v celej sérii malých aj stredných kotlov (ich názov končí na "Lyt")

1982

Hoval zahajuje - spoločne s firmou Ruhrgas - vývojové práce na predzmiešavacom plynovom horáku s mimoriadne nízkymi emisiami. Finálny produkt bol uvoľnený do sériovej výroby roku 1986 pod názvom "UltraClean®"

1984

Ďalší významný krok smerom ku zvýšeniu efektívnosti klimatizácie veľkých hál: unikátna vírivá vyústka Hoval Air-Injector.

1987

Hoval prvýkrát uvádza na trh zariadenie pre spaľovanie biomasy: kotol na splyňovanie dreva. Použitá technológia trojstupňového spaľovania se veľmi skoro stáva na trhu faktickým štandardom. 

1993

Výskum v odbore intenzifikácie spaľovania, zahájený už roku 1984, vyústil v kľúčovú technológiu Hovalu - teplovýmenné trubice aluFer® s integrovanou hliníkovou mikroštruktúrou.
Zvýšenie energetickej efektivity, výrazné úspory nákladov a rapídne predĺženie životnosti sú iba niektoré z výhod kondenzačných plynových kotlov Hoval, uvedených od roku 1994 do sériovej výroby.  

 

1994

Patentovaná technológia obehového chladenia umožnila vykurovanie aj chladenie vysokých hál jedným zariadením  a s výrazne zníženými nákladmi.

1999

Hoval uvádza na trh olejový kondenzačný kotol MultiJet® s revolučnými teplovýmennými plochami. Tzv. "Jet-technológia" zabezpečuje optimálne predávanie tepla, maximálnu účinnosť, extrémne tichú prevádzku a - okrem iného - kompaktnú konštrukciu. 

2001

Využitie alternatívnej energie viedlo k vývoju horizontálneho trubkového horáka pre peletový kotol novej generácie - BioLyt série 2005, kotol maximálne efektívny, kompaktný, spoľahlivý a komfortný. 

2001 - 2004

Hoval rozširuje svoju sieť o dcérske pobočky na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku.

2004

Hoval vyvinul špeciálnu sorpčnú vrstvu pre obehové kolesá ventilátorov; táto vrstva prenáša okrem tepla aj vlhkosť. Túto technológiu využívajú ventilačné zariadenia pre riadené vetranie obytných priestorov - jednotky Hoval HomeVent®, zaisťujúce konštantne príjemnu klímu a maximálny komfort.

2005

Po viac ako 20 rokoch aktivít na ázijských trhoch bola založená prvá dcérska spoločnosť v Číne.

2006

Prvý sériovo vyrábaný olejový kondenzačný kotol, založený na technológii aluFer® - Hoval UltraOil® , v súčasnosti už stabilne zavedený a komerčne úspešný produkt, ponúkajúci výkonové rozpätie 16-200 kW. 

2006 - 2008

Založené ďalšie dcérske spoločnosti v Rumunsku, Francúzsku, Chorvátsku a Španielsku

2007

Ekologické obehové chladenie bez chladiaceho média znamená nielen zníženú spotrebu vody, ale aj vyššiu adiabatickú účinnosť - revolučný Hoval AdiaVent®.

2008

Hoval investuje do výroby tepelných čerpadiel spoločne s Wärmepumpen GmbH Matrei (Rakúsko)

2010

Hoval preniká do ďalších tržných segmentov - tepelných predávacích staníc a kogeneračných jednotiek.