Prehlásenie o ochrane súkromia

1. Všeobecné informácie

Webové stránky Hoval Group (ďalej len „webové stránky Hoval“) zahŕňajú firemné webové stránky spoločnosti Hoval, webové stránky národných spoločností Hoval, webové stránky distribučných partnerov spoločnosti Hoval a ďalšie webové stránky prevádzkované pod značkou Hoval. Webové stránky spoločnosti Hoval prevádzkuje spoločnosť Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (ďalej len „Hoval“) v spolupráci s národnými spoločnosťami Hoval a distribučnými partnermi spoločnosti Hoval.

Otázky týkajúce sa smernice o ochrane údajov možno zaslať e-mailom na adresu info@hoval.com. Všeobecné otázky týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Hoval môžu byť zasielané priamo na konkrétne kontaktné adresy národných spoločností Hoval, ktoré sú k dispozícii na príslušných webových stránkach.

2. Zákaznícke údaje / Bezpečnostné normy

Pri návšteve našich webových stránok ukladáme rôzne informácie. Niektoré údaje poznáte sami, keď sa zaregistrujete na služby alebo keď používate prihlasovací systém, napr. Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, používateľské heslá a oblasti záujmu atď. Môžete zverejniť ďalšie údaje za predpokladu, že používate určité služby, pri objednávaní tovaru alebo služieb alebo pri priamom kontakte s nami.

Tieto údaje budú oznámené vaším vyhlásením o súhlase.

Ďalšie neosobné údaje sa ukladajú na základe technických postupov, napr. IP adresy alebo súbory cookie. Tieto údaje používame na našich webových stránkach na účely analýzy s cieľom optimalizovať našu webovú stránku pre návštevníkov.

Ak chcete zastaviť spracovanie údajov, pokračujte v čítaní v častiach 4-7.

Hoval uplatňuje bezpečnostné štandardy webových stránok spoločnosti Hoval v súlade so zákonom o ochrane údajov. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť neoprávnený prístup tretích strán k údajom a ich zneužitiu; za takéto incidenty Hoval nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Príjemca údajov a prenos do tretej krajiny

Vaše údaje prenášame v rámci spoločností Hoval Group na účely centrálnej správy. Váš výslovný súhlas sa bude vyžadovať v prípade spracovania na marketingové účely, napr. na odoberanie bulletinu.

Spoločnosť Hoval zaručuje, že bez vášho výslovného súhlasu nebudú vaše osobné údaje predávané, vymieňané, požičané ani žiadnym iným spôsobom sprístupnené tretím stranám.

Hoval tiež prenáša osobné údaje do tretích krajín. Toto sa zvyčajne zakladá na rozhodnutí Komisie o primeranosti (pozri Google a Facebook, nižšie od 5 do 7).

Spoločnosť Hoval prenesie vaše údaje do tretej krajiny iba na dcérsku spoločnosť spoločnosti Hoval vo výnimočných prípadoch bez rozhodnutia Komisie o primeranosti. V takýchto prípadoch zabezpečuje správne spracovanie medziodvetvová dohoda založená na štandardných doložkách EÚ o ochrane údajov.

Ak existujú právne predpoklady a od spoločnosti Hoval sa to vyžaduje, právo na poskytnutie údajov verejným orgánom je vyhradené.

Doba spracovania závisí od vášho súhlasu a právneho základu, ako sú napríklad lehoty na uchovávanie.

Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, môžete od neho kedykoľvek odstúpiť oznámením nášmu oddeleniu služieb zákazníkom info@hoval.com alebo napísaním na kontaktnú adresu na ochranu údajov dpo@hoval.com a/alebo požiadať o informácie o spracovaní vašich údajov, v prípade potreby o opravu vašich údajov, zrušenie žiadosti, obmedzenie spracovania a/alebo predmetu spracovania vašich údajov prostredníctvom rovnakej kontaktnej adresy. Táto služba je bezplatná.

Ak chcete uplatniť svoje právo podať spoločnosti Hoval sťažnosť, obráťte sa na Úrad pre ochranu údajov v Lichtenštajnsku ako na náš príslušný orgán dohľadu (http://www.llv.li/#/1758).

4. Používanie súborov cookie

Naše webové stránky používajú súbory cookie, t.j. uložené v súbore na webových stránkach lokálneho počítača, ktoré identifikujú používateľa, ktorý pracuje v danom počítači a používa internet, a ktoré môžu ukladať informácie o surfovaní tohto používateľa na webe, v dôsledku čoho predchádzajúce činnosti, ktoré sú relevantné pre konkrétnu webovú stránku, môžu byť dočasne uložené medzi dvoma návštevami na tejto webovej stránke. Súbory cookie je možné použiť na prispôsobenie stránok HTML používateľovi. Prehliadač, ktorý konkrétny používateľ používa v počítači môže byť nastavený tak, aby súbory cookie neprijímal. Treba však poznamenať, že v niektorých prípadoch môže zablokovanie súborov cookie obmedziť určité funkcie alebo služby na webových stránkach.

5. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri používaní analytického nástroja Google Universal Analytics, remarketingu Google a aplikácie Google Maps/Earth API

Spoločnosť Hoval používa službu Google Universal Analytics a remarketing služby Google pre webové stránky Hoval, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“), ako aj služby z API služby Mapy Google/Earth. To umožňuje, aby informácie z aplikácie Mapy Google boli integrované do webových stránok. Služba Google Analytics používa „cookies“ (porovnajte klauzulu 4), čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránky používajú. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Hoval aktivoval anonymizáciu IP (maskovanie IP). Spoločnosť Google skracuje/anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu poskytovateľom webových stránok. Vďaka funkciám naprieč zariadeniami môžu byť aj na inom vašom zariadení zobrazené osobné správy založené na záujmoch, ktoré boli zaregistrované na inom zariadení (mobilné, tablety, PC) v závislosti od predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní.

Používame tiež službu Google Universal Analytics na vyhodnotenie údajov zo služby AdWords a DoubleClick cookie na štatistické účely. Spoločnosť Google vyžaduje váš súhlas, ktorý sa zvyčajne aktivuje v používateľskom účte Google. Tento súhlas môžete deaktivovať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: http://www.google.com/settings/ads

Informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov API služby Google Mapy/Earth možno získať na adrese:

https://developers.google.com/maps/terms
http://www.google.com/policies/privacy

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. 
Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na tejto adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://www.google.de/intl/en_uk/policies alebo na https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

6. Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie služby Google +1

Tlačidlo Google +1 je spôsob, ako môžete verejne zdieľať informácie so svetom. Tlačidlo Google +1 pomáha vám a ostatným získať prispôsobený obsah od spoločnosti Google a partnerov. Vaše Google +1 sa môže zobrazovať ostatným ako anotácia s vaším menom vášho profilu a fotografiami v službách Google (napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo v profile Google) alebo inde na webových stránkach a reklamách na internete.
Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašej aktivite Google+1, aby vám a ostatným používateľom poskytla lepšie skúsenosti so službami Google. Ak chcete použiť tlačidlo Google +1, musíte mať verejný profil Google viditeľný pre celý svet, ktorý obsahuje minimálne meno, ktoré ste vybrali pre daný profil. Tento názov sa bude používať vo všetkých službách Google a v niektorých prípadoch môže nahradiť iné meno, ktoré ste použili pri zdieľaní obsahu v rámci svojho účtu Google. Spoločnosť Google môže zobrazovať totožnosť profilu Google ľuďom, ktorí majú vašu e-mailovú adresu alebo iné identifikačné informácie.

Okrem vyššie uvedeného programu Google+1 používa vaše poskytnuté informácie v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google https://www.google.de/intl/en_uk/policies. Spoločnosť Google môže uverejniť súhrnné štatistiky o aktivitách používateľa Google +1 a odošle tieto informácie používateľom a partnerom, ako sú vlastníci, inzerenti alebo prepojené stránky.

7. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri používaní doplnkov Facebook (rovnako ako tlačidlá) a remarketingu

Naša webová stránka využíva sociálne zásuvné moduly („pluginy“) a remarketingové značky poskytované stránkou sociálnych sietí facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú na našich webových stránkach označené logom Facebooku alebo tlačidlom „Like“ („Like“). Prehľad pluginu Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins.
Ak vyberiete stránku, ktorá obsahuje doplnok tohto charakteru z našej webovej stránky, vytvorí sa priamy odkaz medzi vaším prehliadačom a servermi Facebooku. Obsah pluginov sa prenesie priamo do vášho prehliadača pomocou Facebooku a je súčasťou tejto webovej stránky. V prípade prístupu k pluginom Facebook dostane upozornenie na skutočnosť, že ste na naše webové stránky zavolali príslušnú stránku. Ak ste prihlásený/-á na Facebook, vaša návšteva sa môže prepojiť s vašim účtom Facebook. Ak dôjde s doplnkami k interakcii, napríklad kliknutím na tlačidlo „Like“ (Páči sa mi to) alebo zadaním komentára, príslušné informácie sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na Facebook, kde sa uložia. Dôvod a rozsah získavania údajov a informácií o spôsobe, akým spoločnosť Facebook údaje spracúva a používa, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook (www.facebook.com/policy.php). Ak si neželáte, aby služba Facebook prostredníctvom našich webových stránok o vás zhromažďovala údaje, musíte sa pred odchodom z webu alebo pred zablokovaním sociálnych doplnkov Facebook odhlásiť z Facebooku pomocou doplnkov pre váš prehliadač, ako je napríklad „Facebook Blocker“.

8. Informačný bulletin

Na našich webových stránkach ponúkame novinku, k odberu ktorej sa môžete prihlásiť. Registráciou do bulletinu udeľujete svoj súhlas na uloženie vašej e-mailovej adresy v našej databáze a na zaslanie bulletinu. Vaša e-mailová adresa sa bude používať výhradne na účely zasielania nášho bulletinu alebo na účely, na ktoré ste súhlasili. Ak chcete dostávať informačný bulletin, musíte potvrdiť náš odkaz (dvojité potvrdenie). Odoberanie bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť pomocou príslušného odkazu priamo v bulletine alebo zaslaním informácií na e-mailovú adresu info@hoval.com.

9. Rôzne

Tieto predpisy o ochrane údajov môže spoločnosť Hoval kedykoľvek zmeniť a účinnosť nadobudnú vždy dňom ich zmeny, pokiaľ sa nerozhodne inak.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo iných otázok týkajúcich sa ochrany údajov, obráťte sa na dpo@hoval.com.

Autorské právo 2017 - Hoval, akciová spoločnosť

Posledná aktualizácia dňa 07.11.2017

 
Zatvoriť

Viacej informácií


Cookies

Cookie je krátky text, ktorý navštívená stránka odosiela do vášho prehliadača. To stránke umožňuje zapamätať si informácie o vašej návštěve (napr. vaše jazykové a iné preferencie) a pri ďalšej návštěvw sa na ich základe správať už viac užívateľsky prívetivejšie. Obecne cookies majú svoj význam; bez nich by bol web podstatne menej príjemným prostredím.


Podmienky používania

Právne ustanovenia

Cookies nám pomáhajú poskytovať vám služby - prosím povoľte ich používanie.