HomeVent® comfort FRT (251-451)
Odvádzaný vzduch
Odpadový vzduch
Privádzaný vzduch
Vonkajší vzduch
Predfilter

Umývateľný predfilter, ktorý zadrží väčšie častice ale aj hmyz. 

Filter

Ľahko odnímateľný kazetový filter s veľkou filtračnou plochou a nízkou tlakovou stratou.

Entalpický rotačný výmenník


Entalpický rotačný regeneračný výmenník, ktorý dokáže spätne získavať nie len teplo ale i vlhkosť z odvádzaného vzduchu podľa potreby. Tieto procesy sú riadené automaticky v závislosti na požadovaných parametroch vnútorného prostredia.

Ventilátory

Ventilátory s EC motormi s dozadu zahnutými lopatkami pre vysokú účinnosť a nízku hladinu hluku.

HomeVent® comfort FRT (251-451)

edná sa o centralizovanú a veľmi kompaktnú vetraciu jednotku, ktorá je určená hlavne na vetranie rodinných domov a bytov. Jednotka HomeVent® zabezpečuje komfortné riadené vetranie obytných priestorov a plní nasledujúce funkcie: 

  • Prívod vonkajšieho vzduchu zbaveného peľu, znečisťujúcich látok, jemného prachu a spórov plesní.
  • Rýchly odvod znehodnoteného vzduchu (CO2, aerosóly, nadmernej vlhkosti, pachy atď.)
  • Úsporu energií vďaka kombinácii spätného získavania tepla a vlhkosti a inteligentného riadiaceho systému, ktorý reguluje prevádzku jednotky v závislosti na počasí.

Spolu v jednom smere – to je heslo pre jednotku HomeVent® comfort FRT. Všetky vzduchové kanály vedú jedným smerom, rovno nahor. To v kombinácii s kompaktným rozmerom napomáha max. úspore miesta. Jednotku je možné inštalovať i do štandardnej európskej skrine.

Znižuje náklady
Šetrí prírodné zdroje
Úspora miesta daná kompaktnými rozmermi
Vytvára príjemnú a zdravú vnútornú klímu