Odbornosť & nadšenie

Moderné technológie, odbornosť, veľké nadšenie a nevyhnutná starostlivosť garantujú vysokú akosť všetkých našich výrobkov.

To, čo nás neustále posúva dopredu a drží na pozícii leadera trhu, sú predovšetkým naši zamestnanci a ich nadšenie pre prácu. Podporujeme ich v osobnom a profesnom rozvoji a vytvárame také podmienky, ktoré umožňujú rozvíjať ich potenciál. Výsledkom je vysoká profesionalita, odbornosť a skúsenosti, ktoré spoločne so špičkovými výrobkami Hoval stoja za našimi úspechmi. 

Ekologicky a úsporne s technológiou Hoval

Kontinuálne vyvíjame, prispôsobujeme a vylepšujeme výrobné portfólio podľa požiadaviek trhu. Naše technológie a produkty sú vysoko účinné, ekologické a šetria prevádzkové náklady. V rámci komplexných systémových inštalácií ponúkame vyspelé a sofistikované riešenia. Energetická efektivita je pre nás ťažiskovou témou už po niekoľko desaťročí. Nie len počas výroby premýšľame o životnom prostredí a podporujeme iniciatívy, ktoré presadzujú energeticky efektívne inovácie.

Prijímame zodpovednosť za energiu a životné prostredie. Zameriavame sa nie len na efektivitu prevádzky, ale rovnako aj na jej ekológiu. Výrobky Hoval prispievajú k nižšej spotrebe obmedzených prírodných zdrojov a k znižovaniu emisií CO2. Životné prostredie je tak vďaka technológii Hoval zdravšie a my spokojnejší, že môžeme úplne naplňovať naše firemné motto „Zodpovednosť za energiu a životné prostredie“.

Know-how a kvalita Hoval

Každý projekt, ktorému sa venujeme, riešime úplne individuálne s ohľadom na naše dlhoročné skúsenosti. Pre investorov, developerov, prevádzkovateľov hotelov, majiteľov logistických hál a skladov a nie iba pre nich, vymýšľame komplexné riešenia zabezpečujúce optimálne fungovanie na mieru, v závislosti na dispozícii priestoroch a podľa potrieb prevádzky. Vďaka nášmu vysoko profesionálnemu prístupu sme dnes schopní ponúknuť optimálne riešenie, ktoré vždy zohľadní požiadavky kladené na kvalitu, spoľahlivosť zariadenia, cenu alebo podporu v každej fáze projektu.

Prečítajte si o našich ďalších firemných hodnotách, ktoré ctíme