Zákaznícky prístup

Vnímame zákaznícky prístup ako základ úspechu. Sme si vedomí, že spokojnosť našich zákazníkov nezávisí iba na kvalite výrobkov Hoval, ale základom dlhodobého úspechu je predovšetkým profesionálny a zákaznícky orientovaný prístup. Všetko čo robíme, smerujeme ku spokojnosti všetkých zúčastnených strán, k podpore a rozvoju našich vzťahov so zákazníkom.

Kvalita a profesionalita pre všetkých zákazníkov

Budujeme dlhodobé a pevné vzťahy s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, investormi, dodávateľmi a ďalšími subjektmi, s ktorými sme v neustálom kontakte. Spoločným úsilím založeným na dôvere dosahujeme spoločne stanovené ciele. Snažíme sa vždy o otvorenú komunikáciu, úprimnosť, maximálnu podporu a priateľský prístup. V prípade potreby sme všetkým našim partnerom na blízku a pripravení pomôcť im s riešením ich požiadaviek.

Naša spoločnosť si zakladá na rodinné atmosfére a spôsobe riadenia. To umožňuje vytvárať a rozvíjať vrelé vzťahy, nie len vo vnútri organizácie, ale naprieč celým oborom - od projektantov až po montážne a servisné firmy.

Inovácie & špičkové technológia Hoval

Aby sme naplnili predstavy našich zákazníkov, zakladáme si na neustálom rozvoji technológií, inováciách a znalostiach, ktoré nás posúvajú dopredu. Svojim prístupom sa snažíme byť pred konkurenciou, k čomu nám nahráva vysoká kvalita našich produktov a vysoká sofistikovanosť komplexných riešení.

Prečítajte si o našich ďalších firemných hodnotách, ktoré ctíme