Fakturačné údaje

Hoval SK spol. s r.o.

Teplická 65
058 01 Poprad
Slovensko

Telefon: +421 552 404 016
Fax: (+421) 55 680 6400
e-mail: hoval@hoval.sk
Internet: www.hoval.sk

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35711051
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2020228089
Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH): SK2020228089  

Zápis do obchodného registra:  Okresný súd Košice I, dňa 4.3.1997, oddiel Sro, vložka číslo 10896/V