BioLyt
Motoricky poháňané mechanické čistiace zariadenie pre minimálne náklady na údržbu.
Termolytická vykurovacia plocha so samočistiacim efektom pre trvalo vysokú účinnosť.
Kužeľová horáková rúra pre najmenšie emisie.
Plnoautomatické nasávanie peliet umožňuje flexibilnú polohu skladovacieho priestoru.
Vnútorný zásobník pre dočasné uskladnenie jedinečný v tejto výkonovej rade.
Teplovzdušný ventilátor pre plnoautomatický štart horáka.
Veľká nádoba pre popol pre dlhšie čistiace intervaly.

BioLyt

Peletový kotol s unikátnym pyrolytickým spaľovaním a výkonom 50 - 160 kW

CO2-neutrálny energetický zdroj
Unikátny pyrolytický horák spaľuje plyny vzniklé splyňovaním paliva - s maximálnou efektivitou
Inteligentný regulátor TopTronic® pre snadné riadenie aj zapojenie do kaskády
Projektovanie, inštalácia, spúštanie aj údržba - všetko s podporou a pomocou od Hovalu.
Zatvoriť