CombiVal – monovalentné ohrievač pre vykurovanie

CombiVal – monovalentné ohrievač pre vykurovanie


Ohrievač s 1 tepelným výmenníkom (hadom) pre vykurovanie pomocou 1 zdroja tepla. Medzi potencionálne zdroje tepla patria napr. tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, kondenzačné plynové/olejové kotly alebo diaľkové vykurovacie siete. Doplnkové vykurovanie môže byť zabezpečené elektrickým vykurovacím telesom.

 

Technické údaje:

  • Objem: 200 až 2000 l
  • Hrúbka izolácie až 120 mm
Zapojenie kondenzačného kotla na zásobník tepla zvyšuje účinnosť prevádzky s nízkou produkciou škodlivín
Nízke tepelné straty vďaka vysoko účinnej tepelnej izolácii
Optimalizovaný prenos tepla vďaka výmenníkovým plochám prispôsobiteľným výkonu a teplote
Maximálna hygiena vďaka vysoko kvalitnému smaltovaniu