HomeVent® ER
Privádzaný vzduch
Odsávaný vzduch
Filter

Ľahko odnímateľný kazetový filter s veľkou filtračnou plochou a nízkou tlakovou stratou.

Entalpický rotačný výmenník

Entalpický – rekuperačný rotačný výmenník, ktorý dokáže spätne získavať nielen teplo ale aj vlhkosť z odvádzaného vzduchu podľa potreby. Tieto procesy sú riadené automaticky v závislosti od požadovaných parametrov vnútorného prostredia.

Odstredivé ventilátory

Ventilátory s EC motormi a trojrozmernou geometriou lopatiek pre vysoké rýchlosti prietoku vzduchu, vysokú účinnosť a nízku hladinou hluku.

Odsávaný vzduch
Čerstvý vzduch

HomeVent® ER

Komfortná vetracia jednotka s automatickou reguláciou a spätným získavaním tepla a vlhkosti na inštaláciu v ľubovoľnej polohe. Jednotku je možné nainštalovať vo vnútornom aj chránenom vonkajšom prostredí.

Max. prietok: 400 m³/h
Možnosti využitia: bytové jednotky, rodinné domy - pre nové budovy.

Optimálna kvalita vzduchu vytvára zdravú klímu.
Šetrí peniaze a chráni zdroje.
Vďaka prvkom tlmiacim hluk je ventilátor tak tichý, že ho nebudete počuť.
Úspora miesta daná flexibilnou inštaláciou.
Príliš suchý vzduch dráždi dýchacie cesty a príliš vlhký vzduch podporuje rast plesní. Výrobok HomeVent® ER zaisťuje prívod čerstvého vzduchu – automaticky a nepretržite. Vďaka možnosti spätného získavania vlhkosti vytvára zdravú vnútornú klímu a udržuje ideálnu vlhkosť medzi 40 a 60 percentami. Bolo preukázané, že pri udržaní relatívnej vlhkosti v ideálnom rozmedzí je prenos vírusov v aerosóloch výrazne nižší. Integrované snímače CO2 nepretržite monitorujú kvalitu vzduchu a upravujú výkon podľa aktuálnych požiadaviek. Výsledkom je okamžité automatické odsávanie nepríjemného zápachu. Teplo a komfort zostávajú.
Vďaka prvkom tlmiacim hluk je znehodnotený vzduch bezhlučne nahradzovaný čerstvým vzduchom bez toho, aby ste museli otvárať okná.
Vetranie bez nutnosti otvárania okien šetrí peniaze: oba ciele je možné dosiahnuť zároveň. Náklady na vykurovanie sa znižujú a súčasne je možné udržiavať teplotu a vlhkosť vzduchu ako výsledok spätného získavania tepla a vlhkosti s prekvapivo vysokou účinnosťou. Jednotka v skutočnosti šetrí viac energie, než sama spotrebuje. Nasávaný čerstvý vzduch nie je potrebné elektricky predhrievať.
Výnimočne vysoká účinnosť sa dosahuje rýchlosťou prietoku vzduchu 400 m³/h. Taký výkon je u jednotky tejto veľkosti ojedinelý. K značne vysokej účinnosti prispieva aj entalpický rotačný výmenník tepla. Optimálna kvalita vzduchu v miestnosti je dosiahnutá spätným získavaním tepla a vlhkosti. Všetky tieto parametre prispievajú k mimoriadne vysokej účinnosti jednotky HomeVent® ER.
Vo vašom domove neexistuje miesto, kde by komfortná vetracia jednotka nemohla byť nainštalovaná. Vo vnútornom alebo chránenom vonkajšom prostredí je potrebný iba malý priestor – jednotku je možné inštalovať vertikálne, horizontálne, zavesením, diagonálne alebo priečne. Jednotka HomeVent® ER sa flexibilne prispôsobuje prostrediu a stane sa tak nenápadnou súčasťou vášho domova.
Vetranie, vykurovanie a príprava teplej vody: jeden riadiaci systém na ovládanie všetkého? Priestorový ovládací  modul úplne autonómnej regulácie TopTronic® E predstavuje komfort navyše! Riadiaci systém TopTronic® E prijíma spoľahlivé predpovede počasia pre vašu lokalitu z internetu a reguluje tak prevádzku jednotky v závislosti od počasia. Šetríte energiu bez obáv týkajúcich sa nákladov alebo životného prostredia a nemusíte pritom zľaviť zo svojich nárokov na komfort. Systém je možné tiež ovládať prostredníctvom aplikácie HovalConnect. Regulátor systému TopTronic® E ponúka široký rad možností.