Max-3

Max-3

Trojťahový olejový/plynový kotol s priaznivou cenou a výkonovým rozsahom 420-6000 kW.

Trojťahové prevedenie pre využitie energie a nízke emisie
Nízke počiatočné investície, robustná konštrukcia
Nízka konštrukčná výška pre nízké kotolne
Projektovanie, inštalácia, spúštanie aj údržba - všetko s podporou a pomocou od Hovalu.