MultiVal – bivalentný ohrievač pre vykurovanie

MultiVal – bivalentný ohrievač pre vykurovanie


Ohrievač s 2 tepelnými výmenníkmi (hadmi) pre vykurovanie pomocou 2 zdrojov tepla. Zvyčajne je hlavným zdrojom tepla solárny systém. Každý zdroj tepla (napr. tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, kondenzačné plynové/olejové kotly) môže byť použitý ako dodatočný zdroj tepla. Doplnkové vykurovanie môže byť prípadne zabezpečené elektrickým vykurovacím telesom alebo integrovaným tepelným čerpadlom (CombiVal WPER).

 

Technické údaje:

  • Objem: 300 - 2000 l
  • Hrúbka izolácie až 120 mm
  • Pre kolektorové plochy až 36 m2
Umožňuje využitie rôznych zdrojov tepla s nerovnomernou prevádzkou s paralelným pripojením zdrojov
Ohrev celej vodnej náplne vďaka výmenníku zavedenému až ku dnu ohrievača
Zásobník tepla umožňuje jednoduchú, lacnú a efektívnu reguláciu výkonu zdroja
Ľahká kontrola a čistenie revíznym otvorom