Decentralizované riešenia
Maximálna flexibilita

Použitie viacerých jednotiek robí systém mimoriadne spoľahlivým a je možné prispôsobiť ho širokému rozsahu prevádzkových podmienok.

Panentovaná distribúcia vzduchu

Air-Injector zabezpečuje optimálnu distribúciu vzduchu v premenlivých prevádzkových podmienkach a zabraňuje prievanu v míste pobytu. Je vhodný pre montovanie vo výškach od 4m do 25m.

Bez rozvodov

Vnútorné vzduchotechnické systémy privádzajú vzduch priamo do vnútorného priestoru bez nutnosti potrubí privádzaného vzduchu a odvádzaného vzduchu.To je výhodné z hľadiska priestorových požiadaviek, hygieny a účinnosti.

Precizní kontrola

Vnútorné vzduchotechnické systémy sú samostatne regulované a riadené na základe zón a optimálne sa prispôsobia požiadavkám.

Decentralizované riešenia

Maximálna flexibilita

Vzduchotechnické systémy Hoval vytvárajú príjemnú klímu vo veľkých vnútorných priestoroch a zároveň minimalizujú spotrebu energie. Na rozdiel od centrálnych systémov, má modulárnu štruktúru, v ktorej jeden systém obsahuje viac jednotiek, prípadne i rôzných typov. Tým je zaručená maximálna flexibilita vo všetkých fázach plánovania, inštalácie, prevádzky a údržby.

Prevádzková úspora zdroja
Vysoká účinnosť distribúcie vzduchu znižuje prevádzkové náklady
Riešenie na mieru pre všetky veľké priestory
Dodáva sa pripravená k zapojeniu s integrovanými ovládacími prvkami

Precízna kontrola

Riadiace a regulačné systémy vyvynuté špeciálne pre decentrálne systémy spoľahlivo zabezpečia optimálne využitie zdrojov a týmto spôsobom udržia prevádzkové náklady na nízkej úrovni. Vnútorné vzduchotechnické systémy sú samostatne regulované a riadené na základe zón a optimálne sa prispôsobia požiadavkám.

Hygienické, bez rozvodov

Vzduchotechnické systémy sú inštalované pod strop alebo do strechy, pre distribúciu vzduchu do celého interiéru. Privádzajú vzduch priamo do vnútorného priestoru bez nutnosti potrubí privádzaného vzduchu a odvádzaného vzduchu. To je výhodné z hľadiska priestorových požiadaviek, hygieny a účinnosti.

Panentovaná distribúcia vzduchu

Vzduchotechnické systémy Hoval sú jedinečné v úspore energie. Odstraňujú teplotné vrstvenie vo vnútorných priestoroch a udržujú tepelné straty cez strechu na minime. Vďaka ich vysokej účinnosti je potrebné menej vzduchu k cirkulácii a úprave, šetria elektrickú energiu a znižujú potrebu vykurovania.