TopGas®
Pripojenie spalín a čerstvého vzduchu

Umožňuje prevádzku nezávislú na vzduchu v priestore.

ondenzačný tepelný výmenník

Z koróziivzdorných materiálov s najlepšou schopnosťou tepelnej vodivosti pre vysokú energetickú účinnosť.

Efektívny systém plošného horáka

Garantuje čisté spaľovanie s nízkym obsahom emisií.

Vzduchový ventilátor pre optimalizovanie spaľovania
Ovládací panel s elektronickou reguláciou vykurovacích okruhov

Prakticky a kompaktný - všetko zabudované do kotla.

TopGas®


Nástenný plynový kondenzačný kotol s výkonovým rozsahom 10 - 120 kW 

Nízke emisie
Tepelný výmenník s hliníkovým povlakom a medenou špirálou - až o 15% účinnější jako u konvenčných kotlov
Voliteľný regulátor TopTronic®T pre snadné riadenie.
Projektovanie, inštalácia, spúštanie aj údržba - všetko s podporou a pomocou od Hovalu.