TopVent® gas
Air-Injector

Automaticky nastaviteľná výustka Air-Injector redukuje vrstvenie teplôt na 0,15 K na meter výšky haly. Tak sa minimalizujú tepelné straty cez strechu.

Modulačný plynový horák

Systém vyrába teplo tam, kde je potrebné, a privádza ho priamo do haly. Nepotrebuje na to kotolňu ani rozvodnú sieť teplej vody.

TopVent® gas

TopVent® gas sú plynové cirkulačné a prívodné jednotky slúžiace k ohrevu, prívodu alebo zmiešavaniu čerstvého vzduchu. Sú vybavené modulačným plynovým horákom.

Funkcia:

  • Vykurovanie (priamy ohrev cez plynový výmenník)
  • Prívod čerstvého vzduchu (napojenie potrubia)
  • Zmiešavacia prevádzka
  • Cirkulácia
  • Distribúcia vzduchu výustkou Air-Injector
  • Filtrácia vzduchu
Nízke emisie CO2 vďaka enegreticky úspornej prevádzke
Vybavený modulačným plynovým horákom
Produkuje tepelnú energiu tam, kde je potrebná
Krátka doba inštalácie