TopVent®

TopVent®

topvent-thc_2019_hg_4c.png
TopVent® sú cirkulačné alebo prívodné jednotky slúžiace k vykurovaniu a chladeniu cirkulačným, zmiešaným alebo čerstým vzduchom.

TopVent® CH|CC|CHC|SH|SC|SHC

topvent-c_2022-05_hg.png
TopVent® nástrešné cirkulačné a prívodné jednotky pre vykurovanie a chladenie vysokých priestorov čerstvým, cirkulačným alebo zmiešavaným vzduchom. Budúcnosť vnútorných vzduchotechnických
systémov: finančne výhodné, flexibilné, šetrné k životnému prostrediu.