Právne ustanovenia

A.    Kontaktní údaje na správce a našeho pověřence pro ochranu údajů

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí společnost Hoval Group se sídlem ve Vaduzu, Lichtenštejnsku, jakož i její přidružené společnosti. Přehled společností, které ke skupině náleží, naleznete na stránce www.hoval.com.

 

Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpo@hoval.com.

 

B.    Obecné informace o zpracování osobních údajů

1.      Právní základ pro zpracování

 • Pokud jde o povinný souhlas osoby, jíž se zpracování údajů týká, vycházíme z čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů požadovaných pro plnění smlouvy, ve které dotyčná osoba vystupuje jako smluvní strana. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na zpracování údajů, které je nezbytné učinit pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů v rámci plnění právních povinností, které se na naši společnost vztahují.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné z hlediska ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby.

2.      Uchovávání údajů a jejich výmaz

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány, jakmile pomine účel jejich zpracování nebo příslušný právní základ pozbude platnosti.

3.      Předávání údajů a příjemci

Osobní údaje budou příjemcům zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro jejich zpracování:

 

 • Osobní údaje musíme zpřístupnit v případě, pokud je to nezbytné z hlediska dodržování zákonů, pro účely trestního stíhání nebo plnění soudních příkazů.
 • V souladu s čl. 28 GDPR spolupracujeme s externími partnery, kteří zajistí, aby bylo zpracování údajů provedeno náležitým způsobem. Tyto partnery si pečlivě vybíráme a v souladu s požadavky GDPR jsou smluvně vázáni. V případě potřeby jsou prováděny jejich kontroly.
 • Údaje mohou být také zpracovávány v rámci skupiny pro administrativní účely.

 

Osobní údaje budou předávány do zemí mimo EU/EHS pouze v případě, že:

 

 • je pro tuto třetí zemi podle čl. 45 GDPR k dispozici rozhodnutí o přiměřenosti, nebo
 • s příjemcem údajů byla ujednána náležitá opatření pro ochranu údajů, která jsou právně závazná a jejichž kopii si lze vyžádat na kontaktní adrese pověřence pro ochranu údajů, nebo
 • subjekt údajů vyjádřil s předáváním údajů souhlas, nebo
 • jsme oprávněni podle čl. 49 GDPR provádět předávání údajů z jiného důvodu.

 

C.    Informace o zpracování údajů: poskytování služeb webových stránek

1.     Popis a rozsah zpracování údajů

Při každé návštěvě našich webových stránek naše systémy automaticky zpracovávají údaje a informace z koncového počítače.

 

V zásadě shromažďujeme následující údaje:

 

 • Informace o typu prohlížeče a používané verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetového připojení uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých přistupuje systém uživatele na naše stránky
 • Webové stránky, které systém uživatele otevřel přes naši webovou stránku

 

Tyto údaje jsou uchovávány odděleně od ostatních osobních údajů uživatele.

2.     Právní základ a účel zpracování

Právní základ pro uchovávání údajů a souborů protokolu je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) náš oprávněný zájem.

 

Dočasné uchovávání IP adresy systémem je nezbytné pro zajištění, aby se uživateli webová stránka zobrazila. Za tímto účelem musí být tedy IP adresa uživatele zpracovávána po dobu trvání dané relace.

 

Zpracování je rovněž nezbytné z hlediska zajištění funkčnosti webových stránek. Údaje využíváme také k optimalizaci stránek a zabezpečení našich IT systémů.

3.     Doba uchovávání

Údaje související s poskytováním služeb webových stránek budou smazány ihned poté, co návštěvu našich webových stránek ukončíte.

Podle čl. 11 GDPR je další uchovávání údajů možné po jejich anonymizaci. V takovém případě budou IP adresy uživatelů převedeny do takové podoby, aby jejich přiřazení ke konkrétnímu návštěvníkovi již nebylo možné.

4.     Možnost vznést námitku

Shromažďování údajů za účelem poskytování služeb webových stránek a uchovávání údajů v souborech protokolu je nezbytné z hlediska zajištění jejich chodu.

Z tohoto důvodu nemůže uživatel vznést žádnou námitku.

 

D.    Informace o zpracování: využívání souborů cookie a pluginů

1.     Popis a rozsah zpracování

Naše webové stránky využívají soubory cookie. Jde o malé textové soubory, které se ukládají do webového prohlížeče nebo je webový prohlížeč ukládá do počítačového systému uživatele. Pokaždé, když uživatel navštíví webovou stránku, může dojít k uložení souboru cookie do jeho operačního systému. Tento soubor obsahuje charakteristický řetězec znaků, který s každou návštěvou webové stránky zajišťuje, aby byl prohlížeč jednoznačně identifikovatelný.

 

Podrobné informace o souborech cookie a jejich fungování naleznete na stránce „all about cookies“ (vše o cookies) na: http://www.allaboutcookies.org/

 

Cookies využíváme proto, aby bylo používání našich webových stránek pro uživatele co nejpříjemnější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby mohl být používaný prohlížeč identifikován i po přechodu na jinou stránku.

 

V souborech cookie jsou uchovávány a přenášeny následující údaje:

 

 • položky v nákupním košíku
 • přihlašovací údaje
 • jazyková nastavení
 • vyhledávaná klíčová hesla

 

Za účelem analýzy chování uživatelů na internetu využíváme na našich webových stránkách rovněž následující druhy cookies a příbuzné technologie:

 

 

 • Google AdWords Conversion Tracking a Google Remarketing; Podrobné informace o podmínkách použití a zásadách ochrany soukromí služby Google Maps/Earth API naleznete na: https://developers.google.com/maps/terms and https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 • Google +1; Podrobné informace o podmínkách použití a zásadách ochrany soukromí této služby naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 • Facebook Remarketing / Retargeting; Podrobné informace o podmínkách použití a zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook naleznete na: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Takto shromážděné údaje o uživateli se pseudonymizují prostřednictvím technických opatření. Proto již není možné údaje přiřadit ke konkrétnímu uživateli, který stránku navštívil. Tyto údaje jsou uchovávány odděleně od ostatních osobních údajů uživatele.

 

Součástí našich webových stránek je i následující plugin:

 

 

Pokud otevřete webovou stránku pomocí tohoto pluginu, dochází k automatickému přenosu údajů o uživateli (např. IP adresa atd.) externí službě. Pokud je uživatel u příslušného poskytovatele služby přihlášen ke svému účtu, může být obsah našich webových stránek s příslušným profilem propojen. Poskytovatel služby tedy může návštěvu našich webových stránek přiřadit k uživatelskému účtu dotyčné osoby.

Důrazně upozorňujeme, že o obsahu přenášených údajů a jejich využívání v rámci dané sociální sítě nemáme žádné informace.

 

Dále jsou součástí našich stránek i pluginy následujících sociálních sítí:

 

 

 

 

 

Pokud je uživatel na dané sociální síti přihlášen ke svému účtu a plugin aktivuje, může být obsah našich webových stránek s příslušným profilem propojen, což sociální síti umožní přiřadit konkrétní návštěvu našich webových stránek k uživatelskému účtu dotyčné osoby.

Důrazně upozorňujeme, že o obsahu přenášených údajů a jejich využívání v rámci dané sociální sítě nemáme žádné informace.

 

Při návštěvě našich stránek jsou uživatelé prostřednictvím banneru informováni o využívání souborů cookie pro účely analýzy, přičemž se odkazujeme na toto prohlášení o ochraně údajů. V souvislosti s tím je také uveden postup, jak lze v nastavení webového prohlížeče ukládání cookies zakázat.

2.     Právní základ a rozsah zpracování

Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí technických cookies a analytických cookies vychází z oprávněného zájmu naší společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí analytických cookies a pluginů představuje čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO, avšak pouze za předpokladu, že k tomu uživatel udělil souhlas.

3.     Doba uchovávání

Cookies se ukládají v počítači uživatele, přičemž tento uživatel je na naše stránky i přenáší. Jakožto uživatel tedy máte nad využíváním cookies plnou kontrolu. Přenos těchto souborů můžete omezit či zakázat, a to pomocí příslušných nastavení v internetovém prohlížeči. Zároveň můžete kdykoli vymazat i cookies, které již byly uloženy dříve. Může k tomu dojít rovněž automaticky.

 

Přenos tzv. flash cookies nelze zakázat v nastavení prohlížeče, ale změnou nastavení v aplikaci Flash Player.

4.     Možnost vznést námitku

Používání souborů cookie může dotyčný uživatel kdykoli zakázat.

 

E.    Informace o zpracování: Newsletter

1.     Popis a rozsah zpracování

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat k odběru bezplatného newsletteru. Při provádění registrace nám budou předány údaje ze vstupní masky. Zpravidla se jedná o vaše kontaktní údaje.

 

Během registrace jsou shromažďovány také následující data:

 

 • IP adresa používaného počítače
 • datum a čas registrace

 

Během registračního procesu budete vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním svých údajů, přičemž bude odkazováno na toto prohlášení o ochraně údajů.

 

Pokud uživatel nakoupí na našich webových stránkách zboží či služby a zadá svou e-mailovou adresu, bude tato adresa následně použita pro zasílání našeho newsletteru.

2.     Právní základ a rozsah zpracování

Právní základ pro zpracování údajů po zaregistrování k odběru newsletteru uživatelem představuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud s tímto zpracováním uživatel vyjádří souhlas.

 

Právním základem pro zasílání newsletteru v návaznosti na prodej zboží nebo služeb je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem naší společnosti.

 

Shromažďování osobních údajů uživatele slouží k doručení newsletteru a informování stávajících zákazníků o inovacích a informacích odpovědné osoby.

3.     Doba uchovávání

Údaje budou vymazány v okamžiku, kdy již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro nějž byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele tudíž bude zpracována za účelem zasílání newsletteru, dokud uživatel nevznese proti tomuto zpracování námitku nebo svůj souhlas neodvolá.

4.     Možnost vznést námitku

Odběr newsletteru může být dotyčným uživatelem kdykoli zrušen. Pro tyto účely jsou v každém newsletteru uvedeny potřebné informace. Můžete rovněž kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu údajů.

 

F.    Informace o zpracování: registrace

1.     Popis a rozsah zpracování

Uživatelům našich webových stránek nabízíme možnost registrace na základě poskytnutí osobních údajů. Údaje jsou zadány do vstupní masky a poté předány nám. Tyto údaje jsou následně uloženy.

 

V zásadě se jedná o vaše kontaktní údaje a údaje o přístupu podle vstupní masky, IP adresu uživatele a datum a čas registrace.

2.     Právní základ a rozsah zpracování

Právní základ pro zpracování údajů představuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, avšak pouze za předpokladu, že k tomu uživatel udělil souhlas.

 

Pokud je registrace nezbytná z hlediska plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před jejím uzavřením, pak se právní základ pro zpracování údajů nachází v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Registrace je povinná v případě, pokud chce uživatel na našich webových stránkách využívat různé služby.

3.     Doba uchovávání

Údaje budou vymazány v okamžiku, kdy již nebudou potřebné pro dosažení daného účelu.

 

Údaje shromážděné během registračního procesu za účelem plnění smlouvy nebo zavedení opatření přijatých před jejím uzavřením představují případ, kdy pro jejich další uchovávání neexistuje žádný zákonný důvod.

4.     Možnost vznést námitku

Svůj uživatelský účet můžete kdykoli deaktivovat, a to zasláním žádosti našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Údaje, které o vás zpracováváme, můžete kdykoli ve svém uživatelském účtu upravit či změnit.

 

G.    Informace o zpracování: kontaktní formuláře

1.     Popis a rozsah zpracování údajů

Elektronický kontakt probíhá prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy nebo kontaktního formuláře. V tomto případě budou zpracovány jak přenesené osobní údaje uživatele, tak obsah komunikace.

2.     Právní základ a účel zpracování údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů přenesených v průběhu odesílání e-mailu nebo kontaktního formuláře vychází z oprávněného zájmu naší společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

V závislosti na obsahu vaší komunikace a žádosti jsou e-mail nebo kontaktní formulář mimo jiné určeny k uzavření smlouvy, což znamená, že další právní základ pro zpracování údajů představuje např. čl. 6 odst. 1 písm b) DSGVO.

 

Zpracování osobních údajů v rámci kontaktu prostřednictvím e-mailu či kontaktního formuláře slouží ke zpracování komunikace a vaší žádosti.

3.     Doba uchovávání

Údaje budou vymazány v okamžiku, kdy již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro nějž byly shromážděny.

Pokud jsou údaje použity za účelem plnění smlouvy nebo zavedení opatření přijatých před jejím uzavřením, jde o případ, kdy pro jejich další uchovávání neexistuje žádný zákonný důvod.

 

4.     Možnost vznést námitku

V případě vznesení námitky nelze v komunikaci pokračovat.

 

H.    Práva subjektu údajů

Máte právo získat o příslušných osobních údajích informace, stejně jako právo na jejich opravu, výmaz, omezení nebo vyjádření nesouhlasu a právo na jejich přenositelnost. Svá práva můžete uplatňovat kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který váš požadavek přezkoumá a zpracuje.

 

I.      Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Můžete také kdykoli uplatnit své právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

J.     Provedení změn v prohlášení o ochraně údajů

Činnost naší společnosti prochází neustálým vývojem a to je důvod, proč může být toto prohlášení o ochraně údajů čas od času aktualizováno. V takovém případě jeho novou verzi zveřejníme a v posledním řádku uvedeme datum této aktualizované verze.

 

Pokud budete toto prohlášení i nadále využívat, předpokládáme, že tuto novou verzi přijmete.

 

 

 

Naposledy aktualizováno 25. března 2019