Podpora & údržba

Projektovanie

Hoval projektovanie

Projekt optimalizovaný Hovalom vedie k maximálnej efektivite a minimálnej záťaži životného prostredia.
Ponúkame vám:
- prehliadku objektu
- výber produktu
- výber optimálnej hydraulickej schémy
- CAD súbory

Inštalácia

Hoval inštalácia

Inštalácia za podpory Hovalu znamená zabezpečenie kvality a nízkych štartovných nákladov.
Ponúkame vám:
- školenia inštalatérov
- dohľad nad prevedením inštalácie
- odborné predanie zákazníkovi

Údržba

Hoval údržba

Servis a údržba od Hovalu je zárukou optimálnej funkcie a nízkych prevádzkových nákladov.
Ponúkame vám:
- servis a údržbu
- rozšírenú záruku
- školenia obsluhy