Moderné trendy v projektovaní TZB - 3D modelovaní

Čo je BIM a čo možno očakávať od 3D modelovania? Prečo je to budúcnosť v oblasti investičného plánovania a realizácie v TZB? Čo znamená MEP v BIM?

BIM (Informačný model budovy) je výkonný nástroj, ktorý pomáha inžinierom v niekoľkých odvetviach priemyslu zlepšiť spôsob, akým navrhujú, stavajú a prevádzkujú budovy a infaštruktúru. Vďaka viacmožnostnej konštrukcii vám riešenie BIM pomôže efektívnejšie pracovať na vašom TZB návrhu, i na renovácii budov či na stavebných projektoch. 3D modelovanie minimalizuje nákladné chyby a obsahuje efektívnejšie spôsoby na realizáciu s menším úsilím. V TZB sektore sa BIM používa v mechanických a elektrických rovinách s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň detajlov a jednoduchú koordináciu v rámci vytvárania stavebných projektov.
V súčasnej dobe už BIM vytvára budúcnosť konstrukčného prostredia. Hodnota digitálnych údajov je kľúčovým prvkom nielen dnešnej doby, ale hlavne budúcnosti. Všetci, ktorí sú zapojení do projektu (od návrhu, plánovania, stavby apod.) sú schopní pracovať a zdieľať údaje v rovnakom prostredí, v ktorom sa vytvára aktuálny model budovy vrátane všetkých TZB doplnkov. Tento spoločný a rýchly prístup je víziou do budúcna a zároveň súčasťou Industry 4.0.

Aké sú výhody a hlavné znaky BIM?

BIM (informačný model budovy) pomáha projekčným tímom skúmať návrhy ešte predtým, ako sú vytvorené. To má za pozitívny následok overenie všetkých parametrov v takmer reálnom 3D modely. Vďaka jednému virtuálnemu modelu, ktorý je prístupný architektom, inžinierom i odborníkom je celkovo jednoduchšie rozhodnúť napríklad o umiestení vykurovacieho zariadenia a jeho prepojenie na MEP. Software vám umožní získať reálne vizualizácie a overiť si dopad výstavby a prevádzky zariadenia. Virtuálne zdieľanie práce s centrálne zdieľaním projekčným modelom vám ušetrí čas a sníží náklady!

Spolupráca zahŕňa 4 hlavné funkcie:

Integrovaný projekt
BIM vám umožňuje optimalizovať projektovanie. Použitím jedného jediného modelu zlepšíte komunikáciu projektového zámeru ešte pred zahájením stavby. Projekt eliminuje chyby pri koordinácii a zdokonaľuje dokumentáciu.

Analýza
Správnu a včasnú analýzu môžete realizovať pomocou simulácie a vďaka tomu odhaliť chyby už v raných fázach návrhu. BIM umožní použitie údajov koncepčnej energetickej analýzy ku klúčovým inženierskym výpočtom. BIM vám jednoducho pomôže porozumieť návrhu skôr, ako bude zrealizovaný.

Dokumentácia
K efektívnemu splneniu požiadaviek stavebných systémov je možné navrhnúť, modelovať a dokumentovať stavebné systémy v kontexte Informačného Modelu Budovy. Informačný Model Budovy zahŕňa architektonické a konstrukčné komponenty vrátane koncepčných údajov, ktoré slúžia k výpočtom.

Výroba
Môžete navrhnúť model MEP systému vrátane TZB obsahu. Je jednoduché premeniť model návrhu na detajlný model výroby, ktorý je pripravený k inštalácii a k uvedeniu do prevádzky.

Prečo prejsť z 2D na 3D?

Pretože…

  • Zákazníci vyžadujú 3D, software vám umožní zobraziť nielen 3D model, ale i 2D model.
  • Precíznosť dokumentácie sa zlepšuje hlavne, keď i ostatné strany používajú 3D
  • Je skvelé, že môžete umiesniť rez kdekoľvek v budove a zistiť, či sa napríklad stĺpy alebo tyče zmestia do priestoru.
  • 2D výkresy sú generované z 3D modelu a tým pádom sú všetky dokumenty synchronizované.
  • Vysoko kvalitná grafika sa stáva produktom, ktorý je možné ďalej využiť ako propagačný materiál u investorov.
fotolia_37805545_s.jpg
  • Efektivny návrh a dokumentácia môže býť zvýšená priebežne pridanými krokmi. Doplnky môžu pomôcť s konstrukčnou analýzou i s odhadom nákladov.

ug-1.png

HVAC návrh a dokumentácia v 3D

BIM vám umožní vyjadriť zámer potrubného systému a model potrubného systému s technickým obsahom. Môžete previesť predbežný výpočet tepelných strát a tepelnej záťaže a použit nástroje k dimenzovaniu vzduchovodov a potrubí. 3D modelovanie pre vzduchovody a potrubia umožňuje vytvárať HVAC systémy, ktoré umožnia navrhnúť prietok vzduchu pre špecifickú zónu.
STP, RFA alebo i 2D formáty z našeho loginu sú zadarmo a môžete ich začať okamžite používať. Súbory RFA sú kompatibilné so súbormi TXT a XLS, ktoré sú dôležité pre zmenu parametrov a ich import. Naše 3D súbory obsahujú rozsiahle metadata vrátane veľkosti, výstupov, efektívnosti, rozmerov apod.

Hľadáte BIM súbory? Nájdete ich tu!