Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa 3D modelovanie a k nim naše stanovisko.

1. Prečo je BIM technológia budúcnosťou? Prečo je úloha BIM tak dôležitá a aká je zodpovednosť na zaistenie efektívnej tímovej práce?

Technológia BIM môže zvýšiť produktivitu a efektivitu spoločnosti až o 30%. Pomáha tiež šetriť čas a zdroje, pretože niektoré chyby v návrhu sú zistené pred začatím samotnej výstavby. Aj to je dôvod prečo túto technológiu vyžaduje stále viac a viac spoločností, najmä pri väčších projektoch.
Rovnako ako v každodennom živote existujú špecifické úlohy, ktoré sú integrované do BIM, a sú pre úspešný projekt a efektívnu tímovú prácu dôležité. V závislosti na odvetví (architektonickom, stavebnom, MEP) sa rozdeľujú úlohy a funkcie použiteľné v BIM, ktoré sú vidieť v nasledujúcej tabuľke. Všetky uvedené odvetvia sú zodpovedné za integráciu a spoľahlivosť a koordináciu BIM.

Definícia úlohy                                                         Zodpovednosť BIM
Projektový manažér                                                  Projektový dohľad
Vedúci projektových manažérov                                     Koordinácia a dohľad
BIM manažér                                                  Dohľad, vedenie
Architektúra                                                      Vývojár & Dohľad
Štruktúra                                      Vývojár & Dohľad Model Exchange
MEP                                                         Dátový vývojár Model exchange
Vzhľad interiéru                                     Dátový vývojár Model exchange
Udržateľnosť a energetika                              Prehľad vývoja dát & Užívateľ
Používatelia zdravotníckeho centra              Rozvoj zdravotníckych problémov, prehľad a vstupy testovanie
Uvedenie do prevádzky                  Užívateľský dohľad nad dátami
Odborník na BIM               Aplikácia softvéru                   Vývojár & integrovanie dát
Odhadca projektu                                                       Dohľad
Dodávateľ                                          Užívateľ & Model Exchange
Subdodávateľ / výrobca                                     Užívateľ, vývojár

Tabuľka 1: Zodpovednosť a úloha BIM

2. Prečo BIM uľahčuje vyhľadávanie a vytváranie príručiek pre integráciu na FTP?

Do tejto doby bolo veľmi náročné vytvoriť fungujúci model údržby a to kvôli nedostatočnej komunikácii medzi projektantmi a budúcimi servisnými tímami. Avšak, s vývojom BIM ako elektronickej príručky je tento problém úspešne prekonaný. BIM vizualizuje priestor a komponenty budovy, ktoré potrebujú údržbu a zautomatizuje program preventívnej údržby. Tým je docielené zvýšenie efektivity, zlepšenie výstavby a procesov a súčasne znižovanie nákladov na údržbu a správu budovy. K dispozícii je tiež filtrovanie dát a tým lepšie sprístupnenie konkrétnych informácií efektívnym a rýchlym spôsobom, čím sa ušetrí ako čas, tak náklady.

3. Prečo je s BIM integrácia produktov jednoduchšia?

Niet pochýb o tom, že architektonické odvetvie a stavebný priemysel prechádza z papiera na digitálne dodávky, ktoré sú vhodné pre špecifikácie. Vďaka BIM bolo dosiahnuté zlepšenie, pokiaľ ide o integráciu modelov. Je to spôsobené priamym digitálnym prístupom k vizuálnemu kontextu, ku všetkým stavebným prvkom, vrátane systémov HVAC. Okrem toho sú k dispozícii podrobné informácie o stavebných prvkoch, ktoré možno použiť pri vývoji špecifikácií. BIM rozhodne prispieva k lepšej koordinácii a rozvoju špecifikácie z navrhnutého modelu a k celkovej spolupráci počas prípravy a návrhu.

4. Prečo BIM podporuje implementáciu nových energetických predpisov?

S BIM budete mať podrobnejšie a presnejšie energetické odhady. Navyše možno využiť dostupné energetické simulácie v procese navrhovania, výstavby a budovanie a tým zaistiť vyššiu presnosť a dostupnosť informácií, ktoré prispejú k lepšej energetickej účinnosti.
A hlavne - BIM pomáha pri budovaní analýz najmä v otázkach udržateľnosti, ako je napríklad certifikácia LEED (medzinárodne uznávaná značka kvality, ktorá premieňa spôsob, akým premýšľame o miestach kde žijeme, pracujeme a učíme sa). BIM model môže byť priebežne aktualizovaný o skôr nazbierané dáta či o programy so zeleným cieľom.

5. Prečo je využívanie BIM rodinami dôležité? Ako pracujú s parametrami?

Stavbu si nemožno predstaviť bez dôležitých častí, ako je kúrenie, dvere alebo okná. To isté platí u BIM rodiny, ktoré sú rozdelené do troch hlavných kategórií:
Rodinný systém sú preddefinované v aplikácii Autodesk® Revit®a nedajú sa vytvoriťužívateľsky. Pomocou príkazu "preniesť projekty štandardným príkazom" je možno rodinný systém preniesť cez Autodesk® Revit® medzi rôzne projekty.
Konfigurovateľné rodiny môžu byť vyvinuté nástrojom Revit, uložené v externých súboroch a v prípade potreby začlenené do projektov Autodesk® Revit®.
In-place rodiny sú tvorené Autodesk® Revit® s pomocou špecifikácie klienta. To znamená že klient špecifikuje jeho požiadavky, napríklad, aký materiál, dimenzie a veľkosť rodiny. Dôležité poznamenať že príkaz Transfer Projects standards nefunguje v prípade in-place rodiny.
Na druhú stranu parametre sú srdcom 3D softvéru. Poskytujú obmedzenia a vlastnosti všetkých typov rodín. Pre každú rodinu je možné vytvárať, pridávať a upravovať parametre tak, aby vytvorili požadovaný typ rodín. Tu môžete zistiť, ako vytvoriť a pridať parametre.

6. Prečo je dôležité štandardizovať modely a procesy BIM?

Výkonnosť a účinnosť servisného systému budov závisí na tom, ako dobre komponenty zapadnú do systému. Zapadnutie produktu závisí na vlastnostiach systému, do ktorého je produkt inštalovaný. Preto sa BIM pomaly ale isto stáva neoddeliteľnou súčasťou aj pre inštalačné firmy, pretože ukazuje simuláciu vhodnosti výrobku pre konkrétny systém. Zvýši kvalitu, zlepší výmenu informácií a zaručí, že technická inštalácia v domovoch a budovách je vykonávaná podľa pravidiel - je preto nevyhnutné, aby všetci pracovali podľa rovnakých štandardov. Tieto štandardy sú dané normou ISO 16757: Údaje o produkte pre model systému stavebných budov. Táto norma bola vyvinutá tak, aby poskytovala dátovú štruktúru pre elektronické katalógy produktov, ktoré automaticky odosielajú údaje o stavebných výrobkoch do modelov aplikácií.
Podľa normy ISO 16757 môžu byť dáta o produktoch vymieňané priamo medzi výrobcami a užívateľmi pomocou špeciálneho softvéru. Pomocou softvéru a integrácie dát s iným programom CAD alebo CAE je možné hľadať a vybrať produkty. Umožňuje používateľom implementovať dáta výrobcu do výpočtového, simulačného alebo návrhového programu. ISO 16757 uplatňuje súčasné normy ako IFC a IFD a v prípade potreby definuje ďalšie požiadavky. Vývoj normy ISO 16757 vedie k prvému medzinárodnému štandardu pre technické, obchodné a údržbové údaje, geometriu, grafiku, video a textové údaje.

7. Ako efektívne riadiť informácie vo všetkých fázach a dosiahnuť efektívnu tímovú prácu?

Stavebné projekty zvyčajne zahŕňajú spoluprácu rôznych odborov. To je najlepšie vidieť u veľkých projektov, ktoré sa skladajú z niekoľkých fáz a vyžadujú veľké investície aj multidisciplinárny prístup. Preto je aktívna spolupráca a efektívna tímová práca medzi všetkými účastníkmi nevyhnutná.
Preto dnes priemysel prechádza k používaniu procesov a technológií založených na modely, známom ako "Building Information Modeling" (Informačný model budovy). BIM má za úlohu efektívne a účinne spolupracovať s ľuďmi a informáciami. Využitím preddefinovaných procesov a technológií možno najlepšie viesť jasnú komunikáciu, cielenú 3D koordináciu a v neposlednom rade možnosť zapojiť vedenia.

8. Ako funguje prenos elektronických informácií?

Aby ste sa ochránili pred akýmikoľvek rizikami spojenými s elektronickou komunikáciou, odporúčame mať elektronickú zmluvu o výmene dát so stranami, s ktorými zdieľate niektoré súbory projektu (BIM). Uistite sa, že v zmluve sú špecifikovené prípustné použitia a obmedzenia pripojených súborov CAD alebo BIM, rovnako ako uplatnenia autorských práv a duševného vlastníctva a zákaz používať súbory na účely, ktoré nie sú spojené s konkrétnym projektom.