Projektovanie s podporou Hoval

Výber technológie a návrh efektívneho vykurovacieho a vetracieho systému je rozhodnutím, ktoré z veľkej časti ovplyvní budúce prevádzkové náklady budovy. Využite podporu našich špecialistov, ktorí majú množstvo skúseností a poznatkov. V úzkej spolupráci s vami navrhnú vhodné riešenie, pomôžu s prípravou projektu a jeho následnou realizáciou. Špecialisti Hoval poskytujú podporu a podklady pre prácu projektantov a architektov.

Využite výhod značky Hoval už v štádiu návrhu:

Produkty šetrné k životnému prostrediu
Bezkonkurečne účinné systémy Hoval
Sofistikované riešenia navrhnuté za podpory našich technikov
Technická podpora ve všetkých fázach projektu