Posledná aktualizácia v septembri 2020

Podrobnosti o spracovaní: používanie cookies a pluginov

1. Popis a rozsah spracovania

Naša stránka používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom v počítačovom systéme užívateľa. Keď používateľ navštívi webovú stránku, v operačnom systéme používateľa sa môže uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

Podrobné vysvetlenie súborov cookie a ich fungovania nájdete na webovej stránke „všetko o súboroch cookie“ na adrese: http://www.allaboutcookies.org/

Používame cookies, aby bola naša webová stránka užívateľsky príjemnejšia. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby bolo možné identifikovať volajúci prehliadač aj po zmene stránky.

V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

  • články v nákupnom košíku
  • prihlasovacie údaje
  • jazykové nastavenia
  • vyhľadávané výrazy

Na našej webovej stránke používame aj nasledujúce typy súborov cookie a podobné technológie, ktoré nám umožňujú analyzovať správanie používateľov pri surfovaní:

Takto zhromaždené používateľské údaje sú pseudonymizované technickými opatreniami. Údaje teda už nie je možné priradiť volajúcemu používateľovi. Údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi užívateľa.
Okrem toho je na našej webovej stránke integrovaný nasledujúci plugin:

YouTube; Podrobné informácie o podmienkach používania, ako aj vysvetlenie zabezpečenia údajov na Youtube dostanete na: https://policies.google.com/terms?hl=sk

Pri otvorení webovej stránky pomocou tohto pluginu sa údaje používateľa (napr. IP adresa a pod.) automaticky prenesú do externej služby. Ak je používateľ prihlásený aj do účtu príslušného poskytovateľa služieb, obsah našej webovej stránky môže byť prepojený s príslušným profilom. Poskytovateľ služby môže priradiť návštevu našej webovej stránky k užívateľskému účtu dotknutej osoby. Výslovne upozorňujeme, že nám nie je známy obsah prenášaných údajov, ako aj ich použitie prostredníctvom sociálnej siete.

 Okrem toho sú na našej webovej stránke integrované pluginy nasledujúcich sociálnych sietí:

Ak používateľ aktivuje plugin pri prihlásení do účtu sociálnej siete, obsah našej webovej stránky môže byť prepojený s príslušným profilom, čím sa umožní sociálnej sieti priradiť návštevu našej webovej stránky k používateľskému účtu dotknutej osoby. výslovne upozorňujeme, že nám nie je známy obsah prenášaných údajov, ako aj ich použitie sociálnou sieťou. 

Pri vyvolaní našej webovej stránky sú používatelia informovaní informačným bannerom o používaní cookies na analytické účely a odvolávajú sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti je tiež uvedené, ako je možné zabrániť ukladaniu súborov cookie v nastaveniach prehliadača.

2. Právny základ a rozsah spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou technicky nevyhnutných súborov cookie a spracúvania osobných údajov pomocou súborov cookie na účely analýzy je oprávnený záujem našej spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou súborov cookie na analytické účely a plungíny je čl. 6 (1) a) DSGVO, ak používateľ dal súhlas.

3. Doba skladovania

Súbory cookie sa ukladajú v počítači používateľa a používateľ ich prenáša na našu stránku. Preto máte ako používateľ plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Prenos cookies môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Cookies, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Dá sa to urobiť aj automaticky. 

Prenosu Flash cookies nie je možné zabrániť cez nastavenia prehliadača, ale zmenou nastavení Flash Playera.

4. Možnosti namietať

Používaniu cookies môže dotknutý používateľ kedykoľvek zabrániť sám.