BIOCEV

BIOCEV – vlajková loď v českom výskume. Projekt šiestich ústavov Akadémie vied ČR, do ktorého spadá Ústav molekulárnej genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentálnej medicíny a Ústav makromolekulárnej chémie.

BIOCEV
 stavia svoje úspechy na troch základných pilieroch: špičková veda, kvalitné vzdelávanie a spolupráca s aplikačnou sférou. Vďaka výskumnému programu je možné detailne poznať bunkové mechanizmy na molekulárnej úrovni, skúmať a vyvíjať nové liečebné postupy vrátane včasnej diagnostiky, biologicky aktívnych látok (vrátane chemoterapeutík) a ďalších technológií, ktoré majú dopad na kvalitu života.

Vznik

Myšlienka vybudovať centrum BIOCEV vznikla už na počiatku roku 2006. V České republike vtedy chýbalo moderné vedecké centrum orientované na výskum v odboroch biotechnológie a biomedicíny a preto prišiel nápad vybudovať toto jedinečné a moderné miesto.

Biotechnické a biomedicínske centrum Akadémie vied a Karlovej Univerzity vzniklo vďaka podpore Európskej únie. Realizácia tohto centra vyšla na 2,3 miliardy korún a momentálne sa centrum môže pochváliť úspechmi ako je napríklad vývoj látky, ktorá dokáže zneškodniť nádorové bunky u jednej z najagresívnejších foriem rakoviny prsníka. Do roku 2020 by v centre malo pracovať až 400 vedeckých pracovníkov a 200 magisterských a doktorandských študentov. 

Kvalita a know-how za priaznivú cenu

Do budovy BIOCEVU boli inštalované tri jednotky kotlov Hoval Max-3 s výkonom 1 250kW. Tieto jednotky ponúkajú unikátnu technológiu vykurovania. Skvelé u kotlov Hoval Max-3 sú nízke prevádzkové náklady, kde kotol transformuje energiu oleja alebo plynu na teplo, čo má za následok mimoriadnu účinnosť až 94%. Takáto veľká účinnosť je výsledkom vývoja patentovaných výmenníkových plôch, kde jedinečný design trubíc s prelisovaniami umožňuje dosiahnuť zaručených permanentných turbulencií spalín – to vedie k jedinečnému prestupu tepla a dosiahnutiu trvalo vysokej účinnosti spaľovania. Ako bonus a prínos pre životné prostredie Hoval MAX-3 znižuje hodnotu emisií CO2 až o 18 ton ročne.