Grand hotel Permon

Exkluzívny štvorhviezdičkový Grand hotel Permon sa nachádza v nádhernej tatranskej prírode obklopený ihličnatými lesmi. Hotel poskytuje služby a ubytovanie na vysokej úrovni a uspokojí aj najnáročnejších klientov.

Popis stávajúceho zdroja tepla

Výstavba hotela Permon spadá do sedemdesiatych rokov minulého storočia. Keďže v tom čase na stavbe nebol plyn, technické zariadenie kotolne bolo navrhnuté s použitím oceľových teplovodných kotlov s pretlakovými horákmi na vykurovací olej. Začiatkom
deväťdesiatich rokov bola kotolňa plynofikovaná a v kotolni boli inštalované 4 nové kotly výrobcu ČKD DUKLA Praha, typ KDVE 100 s menovitým výkon kotlov 1040 kW a plynové horáky PHD 18 PZ. Kotly majú stupňovú reguláciu výkonu 50/100%. Ohrev teplej vody sa vykonával centrálne v oceľových stacionárnych ohrievačoch o objeme 6,3 m3. V súčasnosti sú v kotolni už len dva kotly KDVE 100, nový kotol Hoval UltraGas UG 1440D a úplne nový spôsob ohrevu teplej vody ohrievačom Hoval Modul‐plus.

Analýza potrieb a návrh technického riešenia

Každý hotelier veľmi nerád investuje do kotolne, lebo na prvý pohľad sa to zdajú akoby vyhodené peniaze a predsa návštevník hotela do kotolne nechodí. Podstatné sú pekné izby, kvalitná reštaurácia, či skvelý wellness. Preto aj na prvom stretnutí s technickým manažérom hotela boli analyzované potreby tepla pre samotné vykurovanie a hlavne zvýšená požiadavka ohrevu teplej vody, nakoľko v tom čase prebiehala veľmi veľká rekonštrukcia hotelového wellness centra.

Preto spoločnosti Hoval bolo predložených niekoľko dôležitých kritérií:

a) do stávajúceho dispozičného priestoru kotolne navrhnúť vhodný kotol resp. kotly,
b) pre nový kotol musí vyhovovať stávajúci priemer komína,
c) napojenie kotla na stávajúce rozvody musí byť jednoduché a funkčné,
d) navrhnúť max. pružný a energeticky účinný ohrev teplej vody pre celý hotel a nové wellness centrum.

Zaistenie najvyššieho komfortu s čo najnižšími nákladmi

Pri záverečnom vyhodnocovaní medzi nízkoteplotnými a kondenzačnými kotlami z výrobného portfólia spoločnosti Hoval, rozhodovaním sa v pomere vstupná cena kotla ‐ prevádzkové náklady ‐ doba návratnosti, jednoznačne výber padol na kondenzačný dvojkotol Hoval UltraGas® UG1440D. Bolo to najvýhodnejšie, ekonomicky najúspornejšie riešenie pre danú aplikáciu s perspektívou do budúcnosti.

Ohrev teplej vody sa na prvý pohľad môže zdať jednoduchou záležitosťou, ale pre veľký hotel je potrebné vybrať ohrev teplej vody, ktorý bude pružne reagovať na náhle zmeny v odberoch. Preto spoločnosť Hoval pre takúto aplikáciu ponúkla svoje osvedčené riešenie, a tým je ohrievač vody Hoval Modul‐plus. Vďaka vysokému komfortu prípravy teplej vody, je Modul‐plus uprednostňovanou voľbou hotelov svetového mena. Bez problémov pokrýva výkonové špičky v športových halách pri otvorení všetkých spŕch súčasne. V nemocniciach, bytových domoch a hoteloch, jednoducho všade tam kde sú kladené vysoké požiadavky na hygienu vody garantuje bezpečnú ochranu pred infekciami. Svojím jedinečným hygienickým procesom nedáva baktériám a legionelám žiadnu šancu.

Ekonomické zhodnotenie investície

Úspora s kotlom Hoval bude min. 39 952 m3/rok resp. min. 421 494 kWh/rok.  Keďže kotol Hoval UltraGas UG 1440D umožňuje hydraulické zapojenie s oddelením spiatočiek v vyššou a nižšou teplotou, pri prevádzke takto vzniká ďalšia úspora paliva vo výške 8% čo je 33 720 kWh/rok, spolu to predstavuje min. 455 214 kWh/rok. Ďalej kotol Hoval UltraGas má veľký rozsah modulácie výkonu 10‐100%, čo spôsobuje menej časté spínanie kotla a to je opäť ďalšia úspora na palive.

Konštrukcia moderných kondenzačných kotlov používa plynové sálavé horáky, čo spôsobuje výrazne nižšiu tvorbu produkcie emisií CO a NOx. Vysoké účinnosti kondenzačných kotlov zase spôsobuje nižšiu spotrebu plynu a tým vlastne nižšiu tvorbu emisií CO2. Inštaláciou kondenzačného kotla Hoval UltraGas UG 1440D s vyššou účinnosťou došlo k nižšej tvorbe emisií CO2 a k ochrane životného prostredia. Úspora na tvorbe emisií 78 442 kg CO2/rok Inštaláciou kondenzačného kotla Hoval UltraGas UG 1440D s vyššou účinnosťou došlo k nižšej tvorbe emisií CO2 a k ochrane životného prostredia, čo opäť potvrdzuje slogan spoločnosti Hoval ‐ „Zodpovednosť za energiu a životné prostredie“.

Zaujímajú Vás naše ďalšie referencie? Čítajte viac
Opýtajte sa odborníka Hoval na nejlepšie riešenie vašej investície