Národné divadlo v Prahe

Národné divadlo v Prahe prešlo kompletnou obmenou. Od nového loga, až po významnú stavebnú rekonštrukciu vonkajších i vnútorných priestorov. V rámci tejto zmeny urobilo Národné divadlo maximum preto, aby jeho spotreba energií bola čo najnižšia, rovnako ako aj dopad na životné prostredí. Projekt úspor energie zahrňujúci rekonštrukciu tepelného hospodárstva budovy bol zahájený v roku 2006. Zmeny v technologických systémoch prebehli v rámci niekoľkých etáp počas rokov 2007 až 2010. Od tej doby sa divadlu podarilo usporiť významnú položku v nákladoch na energie v sume 10 mil Kč ročne. Úspory teda činia viac než 50% pôvodných nákladov na energie.

Hlavným cieľom projektu celkovej rekonštrukcie technického zariadenia budov bolo dosahovanie čo najlepšej úrovne vnútornej klímy pri zachovaní čo najvyššej efektivity pri výrobe energie. Novo vybudovaný systém zahrňuje také technológie vykurovania, vetrania a chladenia, ktoré pre efektívnu prevádzku vyžadujú správne nastavenie a moderné systémy merania a regulácie.

Kotle Hoval pomáhajú dosahovať cieľov v úspore energií

Jedným z takýchto systémov a hlavným zdrojom tepla Národného divadla je vykurovacia technológia Hoval, konkrétne dva moderné kondenzačné kotly Hoval UltraGas 1400 D, doplnené o nové tepelné čerpadlá. Pôvodné tri kotle fungujú iba ako záložné zdroje alebo pre vykrytie potrieb v prípade zimných prevádzkových špičiek. Kotle Hoval dosahujú dlhodobo veľmi dobrého normovaného stupne využitia paliva cez 108%, čo je mimo iného výsledkom konštrukcie umožňujúce oddelenie teplej a studenej spiatočky vrátane sofistikovaného hydraulického zapojenia.

Plynová kotolňa vyrába približne 67% tepla z celkového potrebného objemu, zostávajúca časť je pokrytá tepelnými čerpadlami.

Hoval & EPC

K financovaniu využilo divadlo model EPC (Energy Performance Contracting). Investičné výdaje sú splácane z prevádzkových úspor garantovaných dodávateľom riešenia a to po dobu desiatich rokov. Tento priekopnícky projekt úsporných opatrení Národného divadla získal ocenenie na Medzinárodnom odbornom veľtrhu Aqua-therm Praha 2008 a patrí medzi ozajstnú inšpiráciu. Kotly firmy Hoval napomáhajú zvyšovať energetickú efektívnosť jedného z národných klenotov Českej republiky.

Pre viac informácií o použitých technológiách a aktuálnych úsporách Národného divadla navštívte online prezentáciu projektu - http://www.uspornedivadlo.cz

Zaujímajú Vás naše ďalšie referencie? Čítajte viac
Opýtajte sa odborníka Hoval na najlepšie riešenie vašej investície