UltraGas® 2: Najmodernejšia vykurovacia technológia pre školu v Poľsku

Vyučovanie vyžaduje ideálne podmienky. Stredná škola Dynów v Poľsku, ktorej dverami každý deň prejde zhruba 300 študentov, svoje budovy pravidelne modernizuje a rozširuje. Najnovšia fáza prác zo septembra 2020 zahrňovala rekonštrukciu systému vykurovania – optimálnu teplotu pre výuku teraz zabezpečuje plynový kondenzačný kotol Hoval UltraGas® 2. Školy sú miestom, kde sa pokladajú základy pre budúcnosť. Projekt zahŕňajúci 12 tried, 2 počítačové učebne, jedáleň, knižnicu a športovú halu nie je žiadnym malým sústom. Spoločnosť Hoval vstúpila do verejnej súťaže so svojou najnovšou generáciou kotlov UltraGas® 2, ktorá umožňuje komplexnú obsluhu z jediného zdroja, a vyhrala.
„Miestny orgán v meste Rzeszów, ktorý je zodpovedný za prevádzku školy, nároky na modernizáciu vykurovania budovy podrobne preskúmal. Nové riešenie pre tento projekt muselo spĺňať množstvo požiadaviek,“ vysvetľuje riaditeľka školy Elżbieta Klaczak-Łachová a dodáva: „Nový systém vykurovania musí byť účinný, nákladovo výhodný a predovšetkým spoľahlivý. Kotol UltraGas® 2 spĺňa všetky tieto požiadavky a predstavuje skutočne výhodnú dlhodobú investíciu,“ dopĺňa Michał Duliban, projektový manažér spoločnosti Hoval. V septembri 2020 zahájil moderný kondenzačný kotol v škole svoju prvú vykurovaciu sezónu.

Patentovaná technológia zabezpečuje ešte nižšie náklady

Kotol Hoval UltraGas® 2 patrí k najnovšej generácii plynových kondenzačných kotlov pre vykurovanie a ohrev vody. Spojenie inovatívnej technológie a dlhodobej prevádzkovej životnosti sa významne prejaví práve v rozsiahlych projektoch, akým je napríklad rekonštrukcia školy. „Kľúčovou súčasťou systému vykurovania je patentovaný výmenník tepla TurboFer®, ktorý výrazne zlepšuje prenos tepla. Táto technológia zabezpečí až o 20 % vyššiu úsporu energie v porovnaní s konvenčnými plynovými kotlami. Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom budovy tak môžeme ušetrené peniaze investovať do ďalšieho vzdelávania detí,“ zhrnul výhody Michał Duliban.
 

Zabezpečenie tepla dnes i v budúcnosti

Vo verejných budovách je integrácia nových jednotiek do celkových systémov riadenia budovy mimoriadne dôležitá. Všetky plynové kotly novej generácie spoločnosti Hoval sú vybavené riadiacou jednotkou TopTronic® E. Ta umožňuje prepojenie rôznych súčastí systému a poskytuje moduly rozhrania, ktoré uľahčujú integráciu do pôvodnej technológie budovy. V tejto škole naviac zvolili také riešenie, ktoré je skvelou investíciou do budúcnosti, pretože je vysoko flexibilná z hľadiska využitia trvale udržateľných zdrojov energie. „Kotol je navrhnutý tak, aby bol pripravený na energetický prechod z plynu na biometán. Môže byť kedykoľvek pripojený k ďalším trvalo udržateľným zdrojom energie, vrátane solárnej energie, peliet a tepelného čerpadla,“ potvrdil Michal Duliban.

Veľký výkon v malom prevedení

Nakoľko ešte stále prebieha rozširovanie školy, priestor v kotolni je obmedzený. Preto bola jedným z rozhodujúcich faktorov i veľkosť nového kotla. Vďaka novej technológii kotla UltraGas® 2 odpadá potreba niektorých doplnkových, skôr využívaných častí, a jednotka tak zaberá oveľa menej miesta než porovnateľné systémy. Kompaktné prevedenie sa vyznačuje aj nižšou hmotnosťou – výkon však zostáva rovnaký.