Belaria® fit (53,85)

Belaria® fit (40-70)

Nová generácia tepelného čerpadla vzduch/voda s moduláciou výkonu na vykurovanie a chladenie v dvoch výkonových veľkostiach pre vonkajšiu inštaláciu. Vhodné najmä pre stredne veľké obytné, obchodné, priemyselné alebo administratívne budovy v novostavbách alebo pri rekonštrukciách. 

S Belaria® fit (40-70) je možné navrhnúť efektívny hybridný systém s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov energie. Len v monovalentnom systéme je možné dosiahnúť výkon až 1,1 MW. Bivalentné hybridné systémy môžu dodávať až 4 MW - v závislosti od požadovaného podielu obnoviteľných zdrojov energie.

Invertorová technológia pre veľmi široký rozsah modulácie 30-100%.

Stále vysoká účinnosť a kratšia doba odmrazovania vďaka ochrannej hydrofilnej vrstve na výparníku.

Vysoký ročný výkon pre vykurovanie a chladenie použitím chladiva R32.

Optimálne pre systémy: mono a bivalentné kaskády až do megawattového rozsahu.

Chladivo R32 vhodné aj pre budúcnosť a dlhodobú udržateľnosť.

Určené pre systémy s obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré sú oprávnené na dotácie.

Ekologické
Efektívne
Modulárne
Udržateľné