Belaria® fit (53,85)

Belaria® fit (53, 85)

Nová generácia tepelného čerpadla vzduch/voda s moduláciou výkonu na vykurovanie a chladenie v dvoch výkonových veľkostiach pre vonkajšiu inštaláciu. Vhodné najmä pre stredne veľké obytné, obchodné, priemyselné alebo administratívne budovy v novostavbách alebo pri rekonštrukciách. 

S Belaria® fit (53, 85) je možné navrhnúť efektívny hybridný systém s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov energie. Len v monovalentnom systéme je možné dosiahnúť výkon až 1,4 MW. Bivalentné hybridné systémy môžu dodávať až 4 MW - v závislosti od požadovaného podielu obnoviteľných zdrojov energie.

  • Invertorová technológia pre veľmi široký rozsah modulácie 40-100%.
  • Stále vysoká účinnosť a kratšia doba odmrazovania vďaka ochrannej hydrofilnej vrstve na výparníku.
  • Vysoký ročný výkon pre vykurovanie a chladenie použitím chladiva R32.
  • Optimálne pre systémy: mono a bivalentné kaskády až do megawattového rozsahu.
  • Chladivo R32 vhodné aj pre budúcnosť a dlhodobú udržateľnosť.
  • Určené pre systémy s obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré sú oprávnené na dotácie.
Ekologické
Efektívne
Modulárne
Udržateľné