Energetický segment

Dodávatelia energie, čistiarne odpadových vôd a dátové centrá - jedinečné riešenie pre špeciálne potreby
district-heating-network-1.jpg

Tepláreň

Zlepšite efektivitu vašich energetických zariadení a distribučnej siete s kompletným riešením Hoval pre generovanie a prenos tepla a elektriny. Znižujte ekologickú stopu pre dobro budúcich generácií.

waste-water-plant.jpg

Čistiarne odpadových vôd

Zvyšujte efektivitu svojho zariadenia a znižujte ekologickú stopu. S riešením pre vetranie a vykurovanie budete mať nielen bezpečné zázemie, ale využitie bioplynu bude čo najefektívnejšie.