UltraGas® 2 Plynový kondenzačný kotol
Výstup vykurovania

s doplnkovým systémovým snímačom teploty (opcia) pre zvýšenie celkovej účinnosti.

Progresívna technológia horáka Ultraclean® – vhodná aj pre regeneračné plyny ako napríklad biometán

Tento modulačný plynový horák upravuje výkon presne podľa požiadaviek, znižuje frekvenciu spínania a garantuje čisté a energeticky úsporné spaľovanie s nízkymi emisiami.

Riadiaca jednotka TopTronic® E

pre jednoduchú integráciu do systému.

Výmenník tepla Hoval TurboFer®

Exkluzívny patentovaný prvok výrobcu Hoval vo vertikálnom usporiadaní a veľkým objemom vody pre maximálny prenos tepla a vyššiu hospodárnosť.

Samostatné vratné vstupy pre vysokú a nízku teplotu

zabezpečujú ideálne podmienky pre kondenzáciu a zvyšujú využitie energie zo spalín.

Minimálny dopad na životné prostredie a maximálny výkon

Konštrukcia kotla UltraGas® 2 ako stacionárneho autonómneho systému s vertikálnym výmenníkom tepla
Výmenník tepla Hoval TurboFer® znižuje požadovaný priestor na minimum.

UltraGas® 2 Plynový kondenzačný kotol

Prvotriedny plynový kondenzačný kotol pre vykurovanie a ohrev vody je k dispozícii vo výkonovej rade od 125 kW do 1 550 kW a ako dvojkotol od 250 kW do 3 100 kW. Stacionárne prevedenie, nepretržitá regulácia výkonu, riadiaca jednotka Hoval TopTronic® E.

Možnosti využitia: bytové domy, komerčné, kancelárske a priemyslové budovy, školské a športové zariadenia, hotely, teplárne – ideálne riešenie pre rekonštrukcie aj novostavby.


Vhodný pre použitie s biometánom
Prevádzkovo výhodný
Bezpečná investícia
Kompaktné prevedenie pre prepravu a montáž

Nový míľnik

Plynový kondenzačný kotol UltraGas® 2 spĺňa najvyššie štandardy z hľadiska energetickej účinnosti a úspory prevádzkových nákladov. Jeho technické a konštrukčné detaily zabezpečujú bezkonkurenčnú účinnosť a súčasne znižujú spotrebu plynu.

Tento nástupca prvej, viac než 20 rokmi preverenej generácie kondenzačných kotlov UltraGas®, prešiel síce iba drobnými úpravami - tie však predstavujú významné zmeny. Inovatívny výmenník tepla Hoval TurboFer® umožňuje dosiahnutie prevádzkovej teploty až 95 °C. Špeciálne vytvorený povrch výmenníka prenáša teplo s väčšou účinnosťou ako iné konvenčné riešenia.

Nákladovo výhodná prevádzka

Dva vratné vstupy pre vysokú a nízku teplotu predstavujú ďalší potenciál pre zníženie prevádzkových nákladov. Rozdelením vratných vstupov sa vykurovacia voda vracia do kotla v správnej teplotnej úrovni, čím je dosiahnuté optimálne rozvrstvenie teplôt na strane vody. Vratné vstupy pre vysokú a nízku teplotu zaručujú ešte vyššiu účinnosť systému.

Systémový snímač výstupnej teploty potom ďalej optimalizuje prevádzku vykurovacej sústavy. Tento snímač zaznamenáva presnú výstupnú teplotu, čím zlepšuje odozvu regulácie. Prietok je stabilnejší a teplota na vratnom vstupu je nižšia. Využiteľné teplo je tak zužitkované optimálnym spôsobom. Účinnosť kotla a úspory energie vyššie až o 20 % v porovnaní s bežnými plynovými kotlami šetria zákazníkom peniaze. Investícia sa tak vráti iba v priebehu niekoľkých rokov.

Bezpečná investícia

Rada kotlov UltraGas® spoločnosti Hoval je už viac ako 20 rokov mimoriadne úspešná a svojou spoľahlivosťou si získala spokojných užívateľov po celom svete. Tajomstvo dlhej životnosti spočíva vo vysoko kvalitnej nerezovej oceli na strane vody. Kotol UltraGas® 2 bez problémov zvládne dokonca i veľké teplotné rozdiely medzi výstupom a vratným vstupom. Jedným z dôvodov, prečo sa majitelia môžu bez obáv spoľahnúť na návratnosť svojej dlhodobej investície, je predĺžená záruka, ktorú spoločnosť Hoval poskytuje na teleso kotla.

Kompaktné prevedenie a jednoduchá inštalácia

Kotol UltraGas® 2 sa vyznačuje kompaktnými rozmermi uľahčujúcimi transport. Prejde aj štandardnými dvermi. Veľký objem vody a dva samostatné vratné vstupy pre nízku a vysokú teplotu umožňuje jednoduchú a ideálnu integráciu kotla do vykurovacej sústavy.

Doplnkové časti systému, ako obehové čerpadlo alebo hydraulický odlučovač, nie sú vôbec potrebné – inštalácia je tak jednoduchšia a kotol zaberie menej miesta. Obdobne kompaktné je aj zariadenie pre neutralizáciu vznikajúceho kondenzátu.

Pripravený na budúcnosť

Tento plynový kotol je možné prevádzkovať aj s biometánom. Vďaka tejto možnosti je kotol pripravený na energetický prechod z plynu na biometán. Nová generácia kotlov rovnako umožňuje jednoduchú integráciu alternatívnych, trvalo udržateľných zdrojov energie vrátane solárnej energie, zdrojov na pelety a tepelných čerpadiel. Všetky tieto faktory prispievajú k tomu, že kotol UltraGas® 2 je skvelou investíciou do budúcnosti garantujúcou nižšie emisie CO2.

.

Inteligentné funkcie

Ďalšie úspory pomáha realizovať regulácia TopTronic® E. Široká ponuka funkcií umožňuje okrem iného jednoduché nastavenie prevádzkovej doby uľahčujúcej optimalizáciu vykurovania z hľadiska spotreby energie. Zobrazenie spotreby energie spoločne s modulom merania poskytujú neustály prehľad o nákladoch. Pre jednoduché ovládania, aj keď ste mimo domu a pre príjem správ v reálnom čase sú k dispozícii moduly pre internetové pripojenie, rovnako aj aplikácie pre smart telefóny a program HovalConnect.

Dvojkotol UltraGas® 2

Dokonalé riešenie pre veľmi vysoké nároky na výkon a zároveň maximálnu prevádzkovú bezpečnosť, aj v prípade, že nie je k dispozícii dostatočný priestor pre prepravu a inštaláciu. Dvojkotle sú zostavené tak, aby pracovali ako jedna funkčná jednotka so spoločným odvodom spalín. Riadiaca jednotka TopTronic®E umožňuje prepojenie až 8 kotlov a zabezpečuje centrálne riadenie v kaskáde.

Riadiaca jednotka TopTronic® E poskytuje komunikáciu medzi dvomi kotlami, čím je celkové riadenie efektívne a rovnocenne rozdelené medzi oba zdroje tepla. Oba kotly bežia pri čiastočnom zaťažení, čo je ideálny úsporný prevádzkový stav – zatiaľ čo jeden kotol pracujúci samostatne by musel prejsť do plného zaťaženia, kedy sa zvyšuje spotreba a skracuje prevádzková životnosť. V prípade neočakávanej poruchy jedného kotla, druhý kotol dočasne prevezme funkciu a zabezpečí teplo na nevyhnutný čas potrebný na obnovenie prevádzkyschopnosti dvojkotla.