ProcessVent
Vysoko výkonné využitie energie

ProcessVent redukuje s doskovým výmenníkom tepla znečistenia v protikoróznej ochrane a znižuje spotrebu tepla až od 98% v porovnaní so systémem spätného získavania tepla.

ProcessVent

ProcessVent sú kompaktné filtrančné jednotky s rekuperáciou tepla vhodné pre vetranie, vykurovanie a chladenie výrobných hál.
Filtračná jednotka Hoval tvoria jeden ucelený systém na čistenie odpadového vzduchu vo výrobnom závode. Znečistený vzduch produkovaný obrábacích strojov alebo zváračkami sa čistí pomocou energeticky úsporných ventilátorov. Potom sa vzduch dopraví výfukovým potrubím k jednotke ProcessVent.

Jednotka ProcessVent plní nasledujúce funkcie:

  • Vykurovanie
  • Chladenie
  • Prívod čerstvého vzduchu
  • Rekuperácia vzduchu
  • Obnova tepla z odpadného vzduchu
  • Filtrácia vzduchu

Technické údaje:

  • Rýchlosť prúdenia vzduchu 10 000 m3 / h
  • Úspora tepelnej energie až 98%
  • Miera separace častíc> 0.3μm 99,95%
Vynikajúce hodnoty emisií
Zníženie nákladov na vykurovanie až o 98%
Decentralizovaný a flexibilné
Jednoduchá obsluha
 
Zatvoriť

Viacej informácií


Cookies

Cookie je krátky text, ktorý navštívená stránka odosiela do vášho prehliadača. To stránke umožňuje zapamätať si informácie o vašej návštěve (napr. vaše jazykové a iné preferencie) a pri ďalšej návštěvw sa na ich základe správať už viac užívateľsky prívetivejšie. Obecne cookies majú svoj význam; bez nich by bol web podstatne menej príjemným prostredím.


Podmienky používania

Právne ustanovenia

Cookies nám pomáhajú poskytovať vám služby - prosím povoľte ich používanie.