TopVent®
Vykurovací / chladiaci register

Rozličné typy registrov umožňujú na mieru šité riešenie pre každú halu. Popri registroch pre pripojenie na centrálne zabezpečenie teplej vody alebo náhradu studenej vody sú k dispozícii aj špeciálne registre (para, register elektrického vykurovania).

Air-Injector

Automaticky nastaviteľná výustka Air-Injector redukuje vrstvenie teplôt na 0,15 K na meter výšky haly. Tak sa minimalizujú tepelné straty cez strechu.

TopVent®

TopVent® sú cirkulačné alebo prívodné jednotky slúžiace k vykurovaniu a chladeniu cirkulačným, zmiešaným alebo čerstým vzduchom.
Vďaka širokému spetkru modelov sa jedná o vhodnú jednotku dostupnú pre všetky typy aplikácií. TopVent® Curtain je používaný ako vzduchová clona pre vráta

Funkcia:

  • Vykurovanie (s pripojením k vykurovacej sústave)
  • Chladenie (s pripojením k rozvodom chladu)
  • Dodávka čerstvého vzduchu (s pripojením potrubia)
  • Zmiešavacia prevádzka
  • Cirkulácia
  • Distribúcia vzduchu výustkou Air-Injector
  • Filtrácia vzduchu

Technické údaje:

  • Prietok vzduchu 9000 m3/h
  • Vykurovací výkon až do 164 kW
  • Chladiaci výkon až do 118 kW
Prevádzkové úspory
Vysokoefektívna distribúcia vzduchu znižuje prevádzkové náklady
Mimoriadne spoľahlivá prevádzka vplyvom použitia viacerých jednotiek
Jednoduchá projekcia